1856 Frederika Sophia Wilhelmina Teunisse birth

References

 1. 1856-10-26
  1. Birth
   1. Teunisse, Frederika Sophia Wilhelmina
  2. Brandersknecht
   1. Teunisse, Johannes
  3. Teunisse, Frederika Sophia Wilhelmina
  4. Teunisse, Johannes