1875 Anna Geertruid van Duuren death

References

 1. 1875-11-25
  1. Death
   1. van Duuren, Anna Geertruid
  2. Moll, Evert
  3. Organist
   1. Moll, Evert
  4. van Duuren, Anna Geertruid