1841 Johannes Cornelis van Pelt & Anna Sophia Catharina Moll marriage

References

 1. 1841-09-15
  1. Advocaat
   1. van Pelt, Johannes Cornelis
  2. Apothecar
   1. van der Kaa, Gerhardus
  3. Birth
   1. van Pelt, Abraham
  4. Death
   1. van Pelt, Abraham
  5. Koopman
   1. van Pelt, Abraham
  6. Marriage
   1. Moll, Anna Sophia Catharina
   2. Moll, Evert
   3. van Pelt, Abraham
   4. van Pelt, Johannes Cornelis
   5. van der Kaa, Gerhardus
  7. Medicinae Doctor
   1. Moll, Antonie
  8. Moll, Anna Sophia Catharina
  9. Moll, Antonie
  10. Moll, Evert
  11. Particulier
   1. van Pelt, Abraham
  12. President van de Provinciale Geneeskundige Commissie van Gelderland
   1. Moll, Antonie
  13. Theologisch Doctor Predikant
   1. Moll, Evert
  14. van Pelt, Abraham
  15. van Pelt, Abraham
  16. van Pelt, Johannes Cornelis
  17. van der Kaa, Gerhardus