1941 Koosje Wentink death

References

 1. 1941-02-01
  1. Death
   1. Wentink, Koosje
  2. Divorce
   1. Semmelink, Theodoor Gerhard Johan
   2. Wentink, Koosje
  3. Semmelink, Theodoor Gerhard Johan
  4. Wentink, Koosje