1811 Hendrikus Lubertus Pietersen baptism extract

References

 1. 1811-03-11
  1. Birth
   1. Pietersen, Hendrikus Lubertus
  2. Lutersche Kerk (Evangelische Gemeente)
   1. Pietersen, Hendrikus Lubertus
  3. Pietersen, Hendrikus Lubertus