1817 Jan van Ligtevoort death

References

 1. 1817-04-25
  1. Death
   1. van Ligtevoort, Jan
  2. Timmerman
   1. van Ligtevoort, Jan
  3. van Ligtevoort, Jan