1801 Johannes Lambertus Goedings & Geeske Grootenhuis marriage

References

 1. 1801-10-25
  1. Goedings, Johannes Lambartus
  2. Grootenhuijs, Geeske
  3. Marriage
   1. Goedings, Johannes Lambartus
   2. Grootenhuijs, Geeske