1923 Herman van Schooten & Hester Moll marriage

References

 1. 1923-02-01
  1. Birth
   1. van Schouten, Wessel
  2. Landbouwer
   1. Moll, Jan Willem
  3. Marriage
   1. Moll, Hester
   2. Moll, Jan Willem
   3. van Schooten, Herman
   4. van Schouten, Wessel
  4. Moll, Hester
  5. Moll, Jan Willem
  6. Residence
   1. van Schouten, Arent
  7. Residence
   1. Thomassen, Gijsbertje
  8. Spoorwegbeambte
   1. van Schouten, Wessel
  9. Thomassen, Gijsbertje
  10. van Schooten, Herman
  11. van Schouten, Arent
  12. van Schouten, Wessel