Geuzinge, Laurens 1a

Birth Name Geuzinge, Laurens
Gender male

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth about 1310    
1a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Geuzinge, Johan
         Geuzinge, Laurens

Families

    Family of Geuzinge, Laurens
  Children
 1. Geuzinge, Gert

Pedigree

 1. Geuzinge, Johan
  1. Geuzinge, Laurens
    1. Geuzinge, Gert

Ancestors

Source References

 1. Richard van Schaik: Kwartierstaat van mijn neef en nicht
   • Page: Laurens Geuzinge
   • Citation:

    Laurens Geuzinge [Parents] was born 1 about 1310.

    He had the following children:

    M i Johan Geuzinge was born 1 about 1332. Na Laurens - Johan - Laurens Geuzinge kunnen we weer een Johan verwachten rond 1360. En ook dat lukt: 10 februari 1365 en 23 augustus 1368 was een Johan Geuzinge getuige, respectievelijk voor Johan Sloet en voor de schout van Hasselt. Hij zal geboren zijn circa 1332 en had geen nakomelingen.
    M ii Gert Geuzinge
    M iii Laurens Bachuis 1 was born about 1335. Een mogelijke bastaardbroer van Gert Geuzinge, want op 14 februari 1392 zegelden zij een charte van Stijne van der Borch, vrouw van Rolof Geuzinge; zij verkocht toen met haar zoons Cyse en Geert Geuzinge een boterrente. Daarbij zegelden haar "maende maghe Gheerde Guedesing, Everde Guedesing en Laurens Bachuus alse van des vaders weghen" (= van de kant van de vader van Cyse en Geert), en wel Laurens Bachuis met onder een schildhoofd drie zespuntige "sterren" (= rozen !) en over het geheel een linker schuinbalk. Hij is daardoor duidelijk een bastaardtelg, die in het kader van het geheel een bastaardzoon geweest kan zijn Laurens Geuzinge, geboren rond 1335. Laurens Bachuis wordt verder nog vermeld 20 mei 1370, 13 september 1371, 21 april 1381, terwijl hij mogelijk kinderen had, aangezien in mei 1374 "de naarcoop van Lamme tho Bachues is gewijst op Heer Egbert" als haar volle broer (die dus geestelijke was).

    -------------------------------------
    Laurens Geuzinge

    1) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 302, Abt--1310, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
    "De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
    Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
    Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.