Serrurier, Lindor 1a

Birth Name Serrurier, Lindor
Gender male
Age at Death 54 years, 6 months, 17 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1846-12-21 Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland  

Father's Age: 42

2a 1a
Residence 1871-11-09 Wijk bei Duurstede, Utrecht, Nederland  
1a
Marriage (Witness) 1871-11-09 Arnhem, Gelderland, Nederland  

Groom's Age: 28

Bride's Age: 20

1a
Occupation 1884-05-21 Leiden, Zuid-Holland, Nederland Directeur van het Ethnographisch Museum
1b
Marriage (Witness) 1884-05-21 Arnhem, Gelderland, Nederland  

Groom's Age: 34

Bride's Age: 33

1b
Emigration 1896 Batavia (Jakarta), Indonesia  
 
Death 1901-07-07 Batavia (Jakarta), Indonesia  
3a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Serrurier, Daniel
Mother Cuperus, Catharina Elizabeth Wilhelmina
         Serrurier, Lindor
    Sister     Serrurier, Louise Elisabeth
 
Father Serrurier, Daniel
Stepmother van Bemmelen, Anna Francoise
 
Stepfather de Bruijn, Jacob Hendrik
Mother Cuperus, Catharina Elizabeth Wilhelmina

Families

    Family of Serrurier, Lindor and Lindo, Martina Cornelia
Unknown Partner Lindo, Martina Cornelia
  Children
 1. Serrurier, Iwan
 2. Serrurier, Cornelia

Media

Pedigree

 1. Serrurier, Daniel
  1. Cuperus, Catharina Elizabeth Wilhelmina
   1. Serrurier, Lindor
    1. Lindo, Martina Cornelia
     1. Serrurier, Cornelia
     2. Serrurier, Iwan
   2. Serrurier, Louise Elisabeth

Ancestors

Source References

 1. Netherlands, Gelderland Civil Registration 1811-1950
   • Date: 1871-11-09
   • Page: 1871-11-09
   • 1871 Johan Constant Sprenger & Louise Elisabeth Serrurier marriage
   • Date: 1884-05-21
   • Page: 1884-05-21
   • 1884 Carel Jan Adriaan Spiering & Louise Elisabeth Serrurier marriage
 2. Netherlands, Zuid-Holland civil registrations
   • Date: 1846-12-21
   • Page: 1846-12-21
   • 1846 Lindor Serrurier birth
 3. Wikipedia
   • Page: Lindor Serrurier
   • Citation:

    Lindor Serrurier

    Lindor Serrurier (Dordrecht, 21 december 1846 - Batavia, 7 juli 1901) was een Nederlands museumantropoloog. Hij was van 1877 tot 1880 conservator Japan en van 1880-1896 directeur van het 's Rijks Ethnographisch Museum in Leiden. Daarnaast was hij lector in de algemene volkenkunde en de Japanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Onder zijn directeurschap werd de verzameling van het museum verdrievoudigd. Ontmoedigd door gebrek aan steun van regeringswege bij het zoeken naar een betere huisvesting voor de verzameling, vertrok hij in 1896 naar Batavia waar hij tot aan zijn overlijden leraar was aan het Gymnasium Willem III. Serrurier werd daar een collega van C.M. Pleyte, een oud-medewerker van het museum in Leiden, die na onenigheid met hem het museum al in 1887 had verlaten. In Batavia werkten ze in pais en vree samen. In Leiden werd Serrurier als directeur opgevolgd door conservator J.D.E. Schmeltz.

    Serrurier is de eerste Nederlandse onderzoeker die een uitgebreide studie wijdde aan het wezen en de geschiedenis van het Javaanse schaduwtheater, de wajang.

    Serrurier was de vader van dr. Cornelia Serrurier (1879-1962), en van Iwan Serrurier (1878-1953), de uitvinder van de moviola.

    Selecte bibliografie
    "Mededeelingen aangaande het Rijks Ethnographisch Museum", in: Aardrijkskundig Weekblad I-V, jaargangen 1880-1881.
    "Versuch einer Systematik der Neu-Guinea Pfeile", in: Internationales Archiv für Ethnographie, Band I, 1888, pp. 1-22.
    "Dubbelmasker met veerenkleed", in: Internationales Archiv für Ethnographie, Band I, 1888, pp. 154-159.
    "De Anthropologische Wetenschappen", in: Jaarboek van het Onderwijs, 1889.
    Museum of mesthoop? Leiden, 1895. (uitgegeven in eigen beheer)
    De wajang poerwå, eene ethnologische studie. Leiden: E.J. Brill, 1896.
    "Die Korware oder Ahnenbilder von Neu-Guinea", in: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 40, 1898, pp. 287-316.

    Literatuur
    Hubrechts, A. A., "In Memoriam (Mr. L. Serrurier, 1846-1901)", in: De Gids, 1901.
    Wengen, G. van, Wat is er te doen in Volkenkunde?; de bewogen geschiedenis van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Leiden: Rijksmuseum voor Volkenkunde, 2002 (ISBN 9071310817)
    Lemma in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

   • Translation:

    Lindor Serrurier

    Lindor Serrurier ( Dordrecht , December 21 1846 - Batavia , July 7 1901 ) was a Dutch museum anthropologist. He was from 1877 to 1880 curator of Japan from 1880 to 1896 and director of the 's Rijks Ethnographic Museum in Leiden . He was a lecturer in the general ethnology and Japanese language and literature at the University of Leiden . Under his directorship the collection of the museum was tripled. Discouraged by the lack of support from the government in the search for better housing for the collection, he left in 1896 to Batavia where he taught until his death at the Gymnasium William III. Serrurier there was a colleague of CM Pleyte , a former employee of the museum in Leiden, after disagreements with him had already left the museum in 1887. Batavia they worked in peace and harmony together. Leiden Serrurier was succeeded as director by conservator JDE Schmeltz .

    Serrurier is the first Dutch researcher who devoted an extensive study on the nature and history of the Javanese shadow theater, the wayang .

    Serrurier was the father of Dr. Cornelia Serrurier (1879-1962), and Iwan Serrurier (1878-1953), inventor of the moviola .

    Select bibliography
    "Mededeelingen concerning the Austrian Ethnographic Museum", in: Geographical Weekly IV vintages 1880-1881.
    "Versuch einer der Systematik New Guinea Arrows", in: Internationales Archiv für Ethnographie , Volume I, 1888, pp. 1-22.
    "Double Mask with feather robe", in: Internationales Archiv für Ethnographie , Volume I, 1888, pp. 154-159.
    "The Anthropological Sciences", in: Yearbook of Education , 1889.
    Museum of dung? Leiden, 1895. (self-published)
    The wayang poerwa, one ethnological study . Leiden: EJ Brill, 1896.
    "That Korware Ahnenbilder oder von Neu Guinea", in: Journal of Indian Linguistics and Anthropology 40, 1898, pp. 287-316.

    References
    Hubrechts, AA, "In Memoriam (Mr. L. Serrurier, 1846-1901)", in: The Guide , 1901.
    Wengen, G. van, Things to do in Ethnology ?; the turbulent history of the National Museum of Ethnology in Leiden . Leiden: National Museum of Ethnology, 2002 ( ISBN 9,071,310,817 )
    Lemma: New Netherland Biographical Dictionary