, Agnes 1a

Birth Name Agnes
Gender female

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth estimated 1335    
1a

Families

    Family of Geuzinge, Gert and , Agnes
Married Husband Geuzinge, Gert
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage before 1381-04-21    
1a
  Children
 1. Geuzinge, Isabeel

Pedigree

  1. , Agnes
   1. Geuzinge, Gert
    1. Geuzinge, Isabeel

Source References

 1. Richard van Schaik: Kwartierstaat van mijn neef en nicht
   • Page: Gert Geuzinge & Agnes
   • Citation:

    Gert Geuzinge [Parents] was born 1 about 1335. He died 2, 3 before 27-2-1395. He married 4 Agnes before 21-4-1381.

    Over de familie Guedinck of Guedzing is iets meer te vinden in de uitgave van Gelre: Stichtse, Geldersche en Overijsselsche leenen gelegen in Gelderland, op blz. 95, waar met een tiende te Elborch beleend wordt.
    Gerd Guedinck omstreeks 1382
    Gerd Guedinck 28 April 1394

    Gert Guedzinge moet een (jongere) broer van Johan zijn geweest en dus geboren rond 1335. Een latere geboortetijd is onmogelijk, want 14 februari 1360 was hij getuige bij de huwelijkse voorwaarden van Ida van Selwerd en Herman van Coevorden (volgend op Cyse Geuzinge zijn oom). Met Roelof van Steenwijk en Johan de Vos van Steenwijk was hij 11 november 1375 medebezegelaar bij een ovedracht door Johan III van Ruinen. Aan dit stuk bleef Gert's zegel bewaard: onder een schildhoofd drie rozen, 2 en 1: randschrift S. Gert Godesin. Dit zegel is gelijk aan het hier ook bewaard gebleven zegel van Johan III van Ruinen, doch van kleiner formaat.

    Voorts kocht hij samen met zijn vrouw Agnes en zijn kinderen Evert, Laurens en Cyse, 21 april 1381 twee hofsteden te Ruinen, medebezegelaar was daarbij o.a. zijn neef Rolof Geuzinge. Circa 1382 blijkt Gert beleend met een hele reeks bisschoppelijke goederen: "Item Gerd Guedinc hout Twe-hedeblinghe-goet. Item Brinkinghe-goet. Item 't goet to Middendorpinghe. Item een tiendeken. Item Amynge-goet. Item ư tiende to Petten, al gheleghen in den kerspel van Runen. Item den tiende to Balinghe, gheleghen in den kerspel to Swele. Item Bebinghe-goet ende Brinkinghe-goet gheleghen in den kerspel van Oderen. Item Leppinge-goet, gheleghen in den kerspel van Hesselen. Item een tiende, tot Oesterwolde gheleghen to Stellincwarf. Item enen tiende ter Elborch in Veluwe", terwijl de tiende te Elburg nog eens rond 1382 als volgt omschreven te vinden is: "Goesynger thiende, grof ende small, mitten manschappen ende alen hoeren toebehoren, alse gelegen is bij der Elborch". Met de tiende te Elburg werd hij 28 april 1394 herbeleend (aanvang van het episcopaat van Frederik van Blankenheim); dat is de laatste datum waarop Gert Geuzinge vermeld wordt. Hij overleed niet lang daarna nog in 1394, want te zelfde plaatse wordt 27 februari 1395 Evert Geuzinge met de tiende beleend als leenvolger van zijn vader Gert na diens dood.

    De samenstelling van het gezin bleek nog eens toen 7 en 9 augustus 1384 Gert Geuzinge en zijn vrouw Agnes en in overleg met zijn kinderen Evert, Laurens, Cyse en Elsebee aan Dikninge een boterrente overdroegen uit hun goed te Hofstede bij IJhorst (het goed, dat ook bij Gert's veronderstelde vader Laurens voorkwam; daarmee mag zijn filiatie bewezen worden geacht).

    Agnes 1 was born estimated 1335. She married 2 Gert Geuzinge before 21-4-1381.

    They had the following children:

    M i Evert Geuzinge
    F ii Isabeel Geuzinge
    M iii Laurens Geuzinge was born 1 about 1360. Hij stierf eerder dan zijn broer Gert. Na de vermeldingen van hem met vader en broers ontmoetten we hem slechts nog 21 maart 1400, toen Johan en Arnold Reding, Egbert van Almelo, Boldewijn Hake en Steven van den Rutenberg, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buckhorst, Adolf van Groningen, Johan van Ruinen, Laurens Geuzinge en de steden Deventer, Kampen en Zwolle een verbond sloten met de bisschop. Hij was kinderloos.
    M iv Cyse Geuzinge was born estimated 1360. He died 1 before 1411.

    -------------------------------
    Gert Geuzinge

    1) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 302 - 303, Abt--1335, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
    "De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
    Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
    Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.

    2) Mr. H.L. Hommes, Een Groninger tak van het geslacht Van Isselmuden (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1952, kol. 22, 27-2-1395, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
    "In het Huisarchief Farmsum, berustende in het Rijksarchief te Groningen, waarvan een inventaris van de hand van Mr. P.C.L. rutgers in de Verslagen van 's Rijks oude archieven van 1900 verscheen, bevinden zich een paar charters, betrekking hebbende op de familie Van Isselmuden, die van meer belang zijn, dan men zo op het eerste gezicht zou zeggen."
    1938: Alleen kolom 440 en 441 verwerkt (artikel loopt tot kolom 448).
    1952: Addenda et Corrigenda.
    Addenda op artikel 1938.

    3) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid, 1981, kol. 302 - 303, 27-2-1395.

    4) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid, 1981, kol. 302 - 303, 21-4-1381.

    ---------------
    Agnes

    1) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 302 - 303, 21-4-1381, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
    "De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
    Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
    Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.

    2) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid, 1981, kol. 302 - 303, 21-4-1381.