Wilbrink, Willem Peters 1a 2a

Also Known As Wilbrink, Willem Peters
Birth Name Peters, Willem 1a
Gender male

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Wilbrink, Peter
         Wilbrink, Willem Peters

Families

    Family of Wilbrink, Willem Peters and Jans, Beerentien
Unknown Partner Jans, Beerentien
  Children
 1. Willbrink, Hendrik

Pedigree

 1. Wilbrink, Peter
  1. Wilbrink, Willem Peters
   1. Jans, Beerentien
    1. Willbrink, Hendrik

Ancestors

Source References

 1. Netherlands, Gelderland, Apeldoorn Hervormd church records
   • Date: 1696-07-05
   • Page: 1696-07-05
   • 1696 Hendrik WIllemsen baptism
 2. Wil Braakman: Parenteel van Lubbert BRAAKMAN
   • Page: #1.1
   • Citation:

    Tussen 1733 en 1744 lieten Hendrik en Johanna zes kinderen in Velp dopen. Hendrik Wilbrink was Mr. Papiermaker op de Keienberg te Velp 1730-1771, 1760 geerfde van Velp. Wilbrink heeft kennelijk niet slecht geboerd, want in 1756 kon hij een huis met toebehoren en een weide, genaamd de Gheer kopen. Zijn schoonzoon Hendrik Roes volgt hem als pachter op op de molen aan de Keienberg.

   • Citation:

    Between 1733 and 1744 showed Henry and Johanna six children baptized in Velp. Hendrik Wilbrink was Papermaker at the Keienberg Velp 1730-1771, 1760 inherited from Velp. Wilbrink has apparently not bad burped, because in 1756 he was a house with accessories and a meadow called the Gheer buy. His son Hendrik Roes follows him as a tenant at the mill at the Keienberg.