Moll, Johannes Gijsbertus Jacob

Birth Name Moll, Johannes Gijsbertus Jacob
Gender male
Age at Death 81 years, 1 month, 25 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1822-01-08 Nijmegen, Gelderland, Nederland  
1a 2a 3a
Occupation 1850-01-20 Wijchen, Gelderland, Nederland Candidaat Notaris
1b
Occupation 1851-02-22 Wijchen, Gelderland, Nederland Candidaat Notaris
1c
Occupation 1865-01-11 Arnhem, Gelderland, Nederland Notaris
1d
Occupation 1865-05-04 Arnhem, Gelderland, Nederland Notaris
1e
Death (Informant) 1865-01-11 Arnhem, Gelderland, Nederland  

Age: 66

1d 2b
Occupation 1869-06-24 Arnhem, Gelderland, Nederland Notaris
1f
Marriage (Witness) 1869-06-24 Arnhem, Gelderland, Nederland  

Groom's Age: 37

Bride's Age: 29

1f
Occupation 1878-05-16   Notaris
3b
Residence 1883-06-01 Haarlem, Noord-Holland, Nederland  
4a
Death (Informant) 1883-06-01 Noordwijk, Zuid-Holland, Nederland  

Age: 40

Unmarried:

4a 2c
Residence 1894-03-18 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland  
1g
Death 1903-03-02 Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland, Nederland  
2a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Moll, Antonie
Mother Mos, Albertina
    Brother     Moll, Evert
    Brother     Moll, Johannes Gijsbertus
    Sister     Moll, Anna Sophia Catharina
         Moll, Johannes Gijsbertus Jacob

Families

    Family of Moll, Johannes Gijsbertus Jacob and Rant, Ardina Antonia
Married Wife Rant, Ardina Antonia
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1848-04-28 Oijen, Noord-Brabant, Nederland  
3a 2a
Divorce 1883-04-19 Roermond, Limburg, Nederland  
2a
  Children
 1. Moll, Alberta Antonia
 2. Moll, Johanna Adolphina
 3. Moll, Anthony
 4. Moll, Adolphina Anna Petronella

Narrative

Hij werd 14 Maart 1840 in de faculteit der Letteren ingeschreven te Voorburg, werd Griffier van het kantongerecht te Wageningen en Notaris te Arnhem

Hij huwde 28 April 1848 te Oyen (NBr) met Ardina Antonia Rant, Geb: 29 Nov 1825 te Oijen, Overl: 18 Maart 1894 te Wageningen, Dv: Adolph Rant en Johanna van Welsenes Dit huwelijk werd gescheiden te Roermond, 19 April 1883. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 8e generatie (zie 199-202)

---------------

He was 14 March 1840 in the Faculty of Arts enrolled in Voorburg, was Registrar of the District Court in Wageningen and Notary in Arnhem

He married 28 April 1848 to Oyen (NBr) with Ardina Antonia Rant, Born: November 29, 1825 in Verkooijen Overl: March 18, 1894 in Wageningen, Dv: Adolph Rant and Johanna of Welsenes This marriage was divorced in Roermond, 19 April 1883. From this marriage 4 children follow, 8th generation (see 199-202)

Pedigree

 1. Moll, Antonie
  1. Mos, Albertina
   1. Moll, Evert
   2. Moll, Johannes Gijsbertus
   3. Moll, Anna Sophia Catharina
   4. Moll, Johannes Gijsbertus Jacob
    1. Rant, Ardina Antonia
     1. Moll, Alberta Antonia
     2. Moll, Johanna Adolphina
     3. Moll, Anthony
     4. Moll, Adolphina Anna Petronella

Ancestors

Source References

 1. Netherlands, Gelderland Civil Registration 1811-1950
   • Date: 1822-01-08
   • Page: 1822-01-08
   • 1822 Johannes Gijsbertus Jacob Moll birth
   • Date: 1850-01-20
   • Page: 1850-01-20
   • 1850 Johanna Adolphina Moll birth
   • Date: 1851-02-22
   • Page: 1851-02-22
   • 1851 Anthony Moll birth
   • Date: 1865-01-11
   • Page: 1865-01-11
   • 1865 Anna Pieternella Moll death
   • Date: 1865-05-04
   • Page: 1865-05-04
   • 1865 Adolphina Anna Petronella Moll birth
   • Date: 1869-06-24
   • Page: 1869-06-24
   • 1869 Johannes Adriaan Visser & Johanna Sara van der Kaa marriage
   • Date: 1894-03-18
   • Page: 1894-03-18
   • 1894 Ardina Antonia Rant death
 2. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #102
   • Citation:

    102 Johannes Gijsbertus Jacob Moll, Geb: 8 Jan 1822 te Nijmegen, Overl: 2 Maart 1903 te Voorburg Hij werd 14 Maart 1840 in de faculteit der Letteren ingeschreven te Voorburg, werd Griffier van het kantongerecht te Wageningen en Notaris te Arnhem Hij huwde 28 April 1848 te Oyen (NBr) met Ardina Antonia Rant, Geb: 29 Nov 1825 te Oijen, Overl: 18 Maart 1894 te Wageningen, Dv: Adolph Rant en Johanna van Welsenes Dit huwelijk werd gescheiden te Roermond, 19 April 1883. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 8e generatie (zie 199-202)
    Kinderen van Cornelis Moll en Lammina Elisabeth Landt.(Zie 63)

   • Page: #64
   • Citation:

    64 Anna Pieternella Moll, geb 25 Juli 1798 te Nijmegen (get bij doop Anna Sophia Mos-van Burick) Bij haar geboorte stierf haar moeder Zij werd opgenomen en grootgebracht bij de familie Mos te Nijmegen Zij overleed 11 Jan 1865 en was gehuwd met G. van der Kaa. Uit dit huwelijk was l kind

    Opmerking Uit het 3e huwelijk van Dr. Anthony Moll waren geen kinderen, wel was er bij huwelijk een voorZv: de wed van Dorp-van Waenen, nl B. C. van Dorp, candidaat in de rechten, ongehuwd Overl: 1815 In een bundel gedichten van hem, uitgegeven na 1815, plaatste Prof. M. Siegenbeek een voorrede, waarin Z H Gel betoogde, dat B. C. van Dorp, door de 2e echtverbintenis van zijn Moeder in omstandigheden was overgebracht, die ongunstig waren voor de ontwikkeling van zijn aanleg en dat de opvoeding op niets minder was aangelegd, dan om van Dorp een hoog gevoelen van zich zelf in te boezemen

    Dr. Anthony Moll en zijn broer Ds. Jacob Moll publiceerden hun briefwisseling met Prof Siegenbeck bij C J v Goor, Nijmegen 1816 met het motto ,,Een man tegen zijn naasten een valsch getuigenis sprekende is een hamer, zwaard en scherpe pijl" (Salomo )

   • Translation:

    64 Anna Pieternella Moll , born 25 July 1798 in Nijmegen (get at baptism AnnaSophia Mos - of Bürick ) At her birth her ​​mother She was recorded and brought to the Moss family died in Nijmegen She died 11 Jan 1865 and was married to G. van der Kaa . From this marriage was l child

    Note From the 3rd marriage of Dr . Anthony Moll had no children , but there was a wedding at voorZv : the ford of Village - of Waenen , namely BC van Dorp , candidate in law , unmarried Overlords : In 1815 a collection of his poems , published after 1815 , Prof. placed . M. Siegenbeek a preface , which ZH Gel argued that BC van Dorp , was transferred , which were unfavorable to the development of its construction by the 2nd marriage of his mother in circumstances and that education was built on nothing less , than a high feeling of Village of himself to inspire

    Dr. . Anthony Moll and his brother Ds . Jacob Moll published their correspondence with Prof. Beck Siege at CJ v Goor , Nijmegen 1816 with the motto , a man against his neighbor a false testimony speaking is a hammer , sword and a sharp arrow " ( Solomon )

   • Page: #191
   • Confidence: Very Low
   • Citation:

    191. Ida Amelia Margaretha Moll, Geb: 30 Oct 1842 te Hengelo, Overl: l Juni 1883 te Noordwijk, ongehuwd.

   • Research:

    Source records cannot be found, either on WieWasWie.nl or on FamilySearch.org.

 3. Netherlands Civil Registrations (WieWasWie)
   • Date: 1848-04-28
   • Page: 1848-04-28
   • Citation:

    Bruidegom: Johannes Gijsbertus Jacob Moll
    Geboorteplaats: Nijmegen
    Geboortedatum: dinsdag 8 januari 1822
    Vader van de bruidegom: Anthonij Moll
    Moeder van de bruidegom: Alberta Mos
    Bruid: Ardina Antonia Rant
    Geboorteplaats: Oijen en Teeffelen
    Geboortedatum: dinsdag 29 november 1825
    Vader van de bruid: Adoph Rant
    Moeder van de bruid: Johanna van Welsenes
    Gebeurtenis: Huwelijk
    Datum: vrijdag 28 april 1848

    Documenttype: BS Huwelijk
    Erfgoedinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum
    Plaats instelling: 's-Hertogenbosch
    Collectiegebied: Noord-Brabant
    Archief: 50
    Registratienummer: 5670
    Aktenummer: 2
    Registratiedatum: 28 april 1848
    Akteplaats: Oijen en Teeffelen
    Collectie: Bron: boek, Deel: 5670, Periode: 1848
    Boek: Huwelijksregister Oijen en Teeffelen 1848

   • Date: 1878-05-16
   • Page: 1878-05-16
   • Citation:

    Bruidegom: Anthonij Moll
    Leeftijd: 27
    Beroep: commies
    Vader bruidegom: Johannes Gijsbertus Jacob Moll
    Beroep: notaris
    Moeder bruidegom: Ardena Antonia Rant
    Beroep: zonder beroep
    Bruid: Johanna Gerharda Hesselink
    Leeftijd: 21
    Beroep: zonder beroep
    Vader bruid: Gerrit Hesselink
    Beroep: geen beroep vermeld
    Moeder bruid: Helena Maria van Suchtelen
    Beroep: zonder beroep
    Gebeurtenis: Huwelijk
    Datum: donderdag 16 mei 1878
    Gebeurtenisplaats: Groenlo

    Documenttype: BS Huwelijk
    Erfgoedinstelling: Gelders ArchiefGelders Archief
    Plaats instelling: Arnhem
    Collectiegebied: Gelderland
    Archief: 0207
    Registratienummer: 4565
    Aktenummer: 8
    Registratiedatum: 16 mei 1878
    Akteplaats: Groenlo

 4. Netherlands, Zuid-Holland civil registrations
   • Date: 1883-06-01
   • Page: 1883-06-01
   • 1883 Ida Amelia Margaretha Moll death