Hammer, Elijsabeth 1a

Birth Name Hammer, Elijsabeth
Gender female
Age at Death 74 years, 5 months, 26 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1696 Genemuiden, Overijssel, Nederland  
1a
Death 1770-06-27 Genemuiden, Overijssel, Nederland  
1a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Hammer, Albert
Mother Moulard Hendricks, Geertrijn
         Hammer, Elijsabeth
 
Father Hammer, Albert
Stepmother van Dalfsen Berends, Hendrickijn
 
Father Hammer, Albert
Stepmother Hagedoorn, Eva

Families

    Family of Morre, Jan and Hammer, Elijsabeth
Married Husband Morre, Jan
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1722-06-16 Genemuiden, Overijssel, Nederland  
1a
  Children
 1. Morre, Geertjen

Pedigree

 1. Hammer, Albert
  1. Moulard Hendricks, Geertrijn
   1. Hammer, Elijsabeth
    1. Morre, Jan
     1. Morre, Geertjen

Ancestors

Source References

 1. Richard van Schaik: Kwartierstaat van mijn neef en nicht
   • Page: Jan Morre & Elijsabeth Hammer
   • Citation:

    Jan Morre [Parents] 1 was born 2, 3 in 1700 in Kampen. He was christened 4, 5 on 27-10-1700 in Kampen. He died 6, 7 before 5-5-1767 in Genemuiden. He married 8, 9 Elijsabeth Hammer on 16-6-1722 in Genemuiden. He had other parents. Jan was set in tutelage 10, 11, 1223-10-1705 - 17-6-1722 in Genemuiden. He was employed 13, 14, 15 as Koopman in Genemuiden. He signed a will 16, 17 on 7-11-1722 in Hasselt. He was employed 18, 19, 20 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden. He was employed 21, 22, 23 as Collecteur der "gebrande wateren" in Genemuiden. He was employed 24, 25, 26 as Tapper in Genemuiden. He appeared in court 27, 28on 4-10-1735 in Genemuiden.

    Op 17 Juli 1751 (Huize "De Laer") beklaagt H. Graaf van Rechteren zich in een brief aan de Ridderschap en Steden over de voordracht van Genemuiden voor nieuwe stadsbestuurders. Hij is toch al niet te spreken over de eigengereidheid van "die van Genemuijden" en wil zeker Steven Kerkhof en Peter van Dalfsen niet terug in het stadsbestuur. In hun plaats stelt hij voor Jan Morre en Goris Jager te benoemen. Inderdaad zijn zij later schepen geworden, Jan Morre was dat ook al eerder geweest. (De graaf was als Drost van IJsselmuiden verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de regio, maar botste in de stad Genemuiden met de bestuurders, die als leeuwen vochten voor hun stedelijke privileges.)

    Elijsabeth Hammer [Parents] 1, 2 was born 3, 4 in 1696 in Genemuiden. She died 5, 6 on 27-6-1770 in Genemuiden. She married 7, 8 Jan Morre on 16-6-1722 in Genemuiden. Elijsabeth signed a will 9, 10 on 4-11-1722 in Hasselt.

    Op 28-11-1696 en 7-12-1696 ontvangt de schoolmeester Albert Hammer, vader van Elijsabeth, geld en goederen die haar toekomen uit de erfenis van haar grootvaders, Hendrick Bochers Moulard te Genemuiden en Jan van Camen te Kampen. (zie testament Elisabeth van Camen, d.d. 28-9-1693 en 15-2-1709 te Genemuiden.
    Op 24 Mei 1698 bewijst Albert Hammer, na het overlijden van zijn tweede vrouw Geertijn Moulard, en zich voornemende weer in het huwelijk te treden (met Eva Hagedoorn), aan zijn onmondige dochtertje Elijsabeth Hammer haar moederlijke goed. Een der erfstukken is een zilveren kop, met de inscriptie I.V.K. (is Jan van Kamen) en een zilveren lepel met de inscriptie G.H. (= Geertien Hendriks (Moulard). Als voogden worden aangesteld Burg. Derk Theunissen Vos, Evert van der Linden en Mr. Jan van Stavorden, chirurgijn.
    Op 20-3-1720 sluiten de oud-burgemeester Dirk Vollenhove, tweede man van haar grootmoeder Elisabeth van Camen, en de eerbare dochter Elisabeth Hammer te Genemuiden een akkoord van uitverkoop.
    Op 16 Juni 1722 bedankt Elijsabeth te Genemuiden haar vader Albert Hammer voor haar moederlijk goed. Zij is dan al getrouwd met Jan Morre.
    Op 26-8-1724, als het besloten testament van haar vader Albert Hammer te Genemuiden wordt geopend, is Elisabeth een der erfgenamen.

    They had the following children:

    M i Albert Morre was born 1 about 1723. He died 2 on 3-7-1773. Albert appeared in court 3on 5-12-1771 in Genemuiden. He signed a will 4 on 1-7-1773 in Genemuiden. He was employed 5 as Burgemeester in Genemuiden.
    M ii Hendrik Morre
    F iii Geertjen Morre
    F iv Jacobje Morre
    F v Nelligje Morre
    M vi Steven Martens Kerkhof was born 1 in 1732 in Genemuiden. He had other parents. Steven was set in tutelage 2, 330-4-1734 - 4-5-1757 in Genemuiden.
    ----------------------------------
    Jan Morre

    1) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Noorwegen, Blad 4 - 5, blz. 217 - 218, H.W. Hammer.
    "Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

    2) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, --1700.

    3) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, --1700.

    4) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, 27-10-1700.
    Broederkerk.

    5) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, 27-10-1700.
    Broederkerk.

    6) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, 5-5-1767.

    7) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, 5-5-1767.

    8) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, 16-6-1722.

    9) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, 16-6-1722.

    10) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, 17-6-1722.
    "Op 17-6-1722 bedankt Jan Morre de burgemeester Hendrik Dirks Timmerman, de Schout Wegdam en Peter Jacobs van Dalfsen voor hun goede administratie."

    11) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Cornelis, Blad 2, blz. 46, 23-10-1705.
    "Op 23 oktober 1705 worden te Kampen mombers (= voogden) aangesteld voor de twee kinderen uit zijn (Hendrick Morre) eerste huwlijk, met de namen Jan en Judith Morre. Deze mombers zijn Benjamin Morre, (oom der kinderen), Hendrick Molckenboer en Hendrick Dircksen Timmerman, de tweede echtgenoot van Jacobyn Wolters (Beens), moeder van Nellechien Isebrants."
    Zie ook testament van Jacobyn Wolters (Beens) d.d. 4-5-1715.

    12) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, 17-6-1722.

    13) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187.

    14) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104.

    15) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Noorwegen, Blad 4 - 5, blz. 217 - 218.

    16) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, 7-11-1722.
    "Hasselt, 7 November 1722, Jan Morre en Elisabeth Hammer, echtelieden, maken te Hasselt hun testament. Zij vermaken aan elkaar hun geld en goederen, de vader van Elisabeth, Albert Hammer, ontvangt de legitieme portie."

    17) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, 7-11-1722.

    18) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187.

    19) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104.

    20) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Noorwegen, Blad 4 - 5, blz. 217 - 218.

    21) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187.
    "Verder was Jan Morre betrokken bij de licenties voor de "gebrande wateren" (alcoholische dranken)."

    22) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104.

    23) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Noorwegen, Blad 4 - 5, blz. 217 - 218.

    24) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187.

    25) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104.

    26) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Noorwegen, Blad 4 - 5, blz. 217 - 218.

    27) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, 4-10-1735.
    "Op 4 Oktober 1735 klaagt juffrouw Chassé (de weduwe van een oud-predikant) dat Jan Morre met een persoon in haar huis is gekomen, waardoor zij zeer "geaffronteerd" (smadelijk behandeld) is en genoodzaakt is geweest, uit haar huis te gaan, en in een burenhuis moest overnachten. Zij eist de onkosten terug en "reparatie van eer". Jan Morre zegt hierop, dat hij alleen getracht heeft, de andere persoon uit haar huis te halen, wat hem niet gelukt is. Hij moet als boete toch tien goudgulden betalen en hem wordt gelast in de toekomst zulke streken niet meer uit te halen."

    28) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, 4-10-1735.
    --------------------------
    Elijsabeth Hammer

    1) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vollenhooven, Blad 2 - 3, blz. 295 - 296, 15-2-1709, H.W. Hammer.
    "Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

    2) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Noorwegen, Blad 4 - 5, blz. 217 - 218.

    3) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, --1696.

    4) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, --1696.

    5) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, 27-6-1770.

    6) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, 27-6-1770.
    "Op 27 Junij 1770 geeft Berend van Munster te Genemuiden te kennen, dat zijn schoonmoeder, Elisabeth Hammer, weduwe van wijlen Jan Morre, is komen te overlijden."

    7) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, 16-6-1722.

    8) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, 16-6-1722.

    9) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Morre, Blad 2 - 3, blz. 186 - 187, 4-11-1722.
    "Op 4 November 1722 maken Jan Morre en zijn echtgenote te Hasselt hun testament op. Zij vermaken aan elkaar hun geld en goederen."

    10) H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Hammer, Blad 3 - 6, blz. 101 - 104, 4-11-1722.