van Burck, Anna Sophia 1a 2a

Birth Name van Burck, Anna Sophia
Gender female

Families

    Family of Mos, Jean Gijsbert and van Burck, Anna Sophia
Unknown Partner Mos, Jean Gijsbert
  Children
 1. Mos, Albertina

Pedigree

  1. van Burck, Anna Sophia
   1. Mos, Jean Gijsbert
    1. Mos, Albertina

Source References

 1. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #56
   • Citation:

    56. Dr. Anthonie Moll, geboren 8 Maart 1786 te Maassluis, gedoopt 12 Maart (getuige in E Viervant), overleden 16 Maart 1843 te Arnhem, medicus te Nijmegen en te Arnhem, Ridder in de Orde van de Nederl. Leeuw (Kon. Besl. 4 Juni 1841, St bl No 29)

    Hij werd 23 Sept 1801, op 15-jarigen leeftijd ingeschreven als medisch-student te Leiden en op 20-jarigen leeftijd bevorderd tot Doctor med, na verdediging van zijn „aan de vrienden der waarheid" opgediagen proefschrift „Specimen med inaug, exhibens generalia quaedam circa theoriam, sic dictam, Incitationis" 21 Juni 1806 In Nijmegen werd hij extra ordinair-assistent in het Militaire Hospitaal, waar zich vele Pruisische krijgsgevangenen bevonden (1807), werd Stadsgeneesheer en 1814 ook chirurgijnmajoor bij de Schutterijen Hij verwierf reputatie tijdens de typhus-epidemie (1813) als ijverig en moedig geneesheer.

    Maart 1827 werd hij te Arnhem opvolger van Dr F W Everts stadsdokter en voorzitter der Provinciale Commissie van Geneeskundig onderzoek en toevoorzicht in Gelderland Tot 1841 was hij werkend geneesheer Vaardig spreker betoonde hij zich in vergaderingen van het Nut en van het Genootschap ,,Prodesse Conamur"

    Hij behoorde tot de eerste hygeisten in Nederland, die de geneeskrachtige werking van het zeeklimaat hebben verdedigd Hij was lid van het Utr Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1814), Buitengewoon Lid van het Physisch Medisch Genootschap te Bonn (1820) Eerelid van de „Societe medico-chirurgale" te Brugge (1840) en van het genootschap ter bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam (1840)

    Van zijn hand verschenen
    1 Proeve eener theorie van de werking der contagia acuta op het menschelijk lichaam (1815)
    2 Het zeebad door G Swartendijk Stierling met een aanhangsel nopens de nieuwe zeebadinrichting te Scheveningen (1819)
    3 Handboek tot de Leer der Teekenen van Gezondheid en ziekte (1821-’23), 3 dln
    4 Opstellen in „Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang" (1825-’43), onder zijn redactie en met Dr C van Eldik als mede-redacteur
    5 Gemeenzame Brieven over het Scheveningsche Zeebad (1824)
    6 Handboek voor de geregtelijke geneeskunde (1825-’26) in 2 dln (Nog een Standaardwerk ’)
    7 Beknopte beschrijving van den Asiatischen braakloop (1832)
    8 Iets over de zoogenaamde Russische baden (1842)
    9 Tijdschrift voor de Staatsgeneeskunde (1843)
    10 Beschrijving eener epidemische koortsziekte in Gelderland in 1831 (In „Hippokrates", 193, Supl V)
    11 Verslag eener kinderpokepidemie in Nijmegen in 1817 (ibid Suppl VI, 73)
    12 Vertalingen van Duitsche werken over natuurphilosophie van Bailenstedt, Werner, Link en Gelpke) van Angeli’s „De jonge arts aan het ziekbed", van Shelling (naar l Bibliographie in N N B Woordenboek II, 1912, 2 Cv Eldik: Levens- en karakterschets van wijlen Dr. Moll in Arnhemsche Courant, 29 Juni 1843 (vergel Practisch Tijdschrift van dit jaar, Kunst en Letterboek 1843 II-I), 3 Dr. Moll, geschetst door zijn zoon E. Moll" (8845, met portret), 4 J H F Kohlbrugge „Nederl praedarwinisten", (gids 1908 III, 235) Volgens een bijbel blad van de families Viervant en Huysman, berustend in origineel bij het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek (Ned Leeuw 1922) moet Dr. Moll te Nijmegen een geslachtsregister bezeten hebben, zooals zijn Tante Mevr Huysman (henrica Moll) beweerde.
    Prof. Mr. j.m. van Bemmelen roem de nog 5 Oct 1933 bij een lezing in het Leidsch Criminologisch Instituut Dr. A. Moll als deskundige in strafzaken.

    Hij huwde 26 Mei 1813 te Nijmegen, waarbij de inzegening van het huwelijk geschiedde door zijn broer (57), met Albertina Mos, geboren 22 Mei 1791 te Nij megen, overleden 11 Juli 1866 te Groerlo, dochter van Johannes Gijsbertus Mos en Anna Sophia van Burick. Uit het huwelijk volgen 4 kinderen 7e generatie (zie 99-102)

 2. Netherlands Civil Registrations (WieWasWie)
   • Date: 1813-05-26
   • Page: 1813-05-26
   • Citation:

    Bruidegom: Antonie Moll
    Beroep: huisarts
    Vader bruidegom: Evert Moll
    Beroep: geen beroep vermeld
    Moeder bruidegom: Catharina Knipschaar
    Beroep: geen beroep vermeld
    Bruid: Albertina Mos
    Beroep: zonder beroep
    Vader bruid: Jean Gijsbert Mos
    Beroep: geen beroep vermeld
    Moeder bruid: Anna Sophia van Burck
    Beroep: geen beroep vermeld
    Gebeurtenis: Huwelijk
    Datum: woensdag 26 mei 1813
    Gebeurtenisplaats: Nijmegen

    Documenttype: BS Huwelijk
    Erfgoedinstelling: Gelders Archief
    Plaats instelling: Arnhem
    Collectiegebied: Gelderland
    Archief: 0207
    Registratienummer: 1086
    Aktenummer: 042
    Registratiedatum: 26 mei 1813
    Akteplaats: Nijmegen