Moll, Evert 1a

Birth Name Moll, Evert
Gender male

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Baptism 1755-03-30 Arnhem, Gelderland, Nederland  
2a 1a
Enrolled 1773-01-05 Harderwijk, Gelderland, Nederland Theoloog
1a
Occupation 1779 Harderwijk, Gelderland, Nederland Predikant (preacher)
1a
Occupation from 1779 to 1781 Nijbroek, Gelderland, Nederland Predikant
1a
Occupation from 1781 to 1785 Voorst, Gelderland, Nederland Predikant
1a 2b
Occupation from 1781 to 1797 Maassluis, Zuid-Holland, Nederland Predikant
1a 3a
Occupation from 1797 to 1805 Nijmegen, Gelderland, Nederland Predikant
1a
Occupation 1800-04-23 Nijmegen, Gelderland, Nederland Predikant
4a
Death 1805-07-19 Nijmegen, Gelderland, Nederland  
1a
Burial 1805-07-23 Nijmegen, Gelderland, Nederland  
4b

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Mol, Anthonij
Mother Viervant, Maria Elisabeth
    Sister     Moll, Juriana Hendrika
         Moll, Evert
    Sister     Moll, Hendrika
    Brother     Moll, Leendert
    Sister     Moll, Henrica

Families

    Family of Moll, Evert and Knipschaer, Catharina
Married Wife Knipschaer, Catharina
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage Banns 1785-03-18 Arnhem, Gelderland, Nederland  
2b
Marriage Banns 1785-03-20 Voorst, Gelderland, Nederland  
5a 1a
Marriage 1785-04-06 Voorst, Gelderland, Nederland  
5a 1a
  Children
 1. Moll, Willem Christiaan
 2. Moll, Catharina Elisabeth Willemina
 3. Moll, Antonie
 4. Moll, Jacob
    Family of Moll, Evert and Schelvischvanger, Anna Pieternella
Married Wife Schelvischvanger, Anna Pieternella
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage Banns 1792-04-01 Maassluis, Zuid-Holland, Nederland  
3a
Marriage 1792-04-15 Maassluis, Zuid-Holland, Nederland  
3a 1a
  Children
 1. Moll, Anna Pieternella
 2. Moll, NN
 3. Moll, NN
 4. Moll, Alida
 5. Moll, Cornelis
    Family of Moll, Evert and van Waenen, Willemina
Married Wife van Waenen, Willemina
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage Banns 1800-04-05 Delft, Zuid-Holland, Nederland  
6a
Marriage Banns 1800-04-06 Nijmegen, Gelderland, Nederland  
4a
Marriage 1800-04-23 Nijmegen, Gelderland, Nederland  
4a 1a

Narrative

Volgens Gelre Dl. XXIII pag. 161, genoot hij in 1775, als zoon van wijlen den Stadsbode, als "Evert Mol" een studiebeurs, een prebende uit de vicariën). Hij werd als theoloog te Harderwijk ingeschreven 5 Januarri 1773 en was predikant to Harderwijk in 1779, in Nijbroek 1779-1781, te Voorst 1781-1785, te Maassluis 1781-1797 en te Nijmegen tot 1805.

In "Grondsl. van de Bibliographie van Gelderland" pag. 458: "Merkwaardige brief uit Nijmegen, wegens de ellende aldaar, veroorzaakt door het water, benevens de zonderlinge redding van sommige door de Goddelijke voorzorg, in Februari 1799", onderteekend door "E. Mol", predikant in Nijmegen.

In Voorst maakte Ds. Moll een epidemie mee, in Maassluys werd hij in de burgertwisten gewikkeld. Het lag niet in zijn karakter, een werkelooze onpartijdigheid te kiezen en het deel, dat hij nam aan den strijd der "goeden tegen de goeden" (naar den zachtmoedigen Van der Palm), berokkende hem menigvuldigen kommer en verontrustte in 't bijzonder het teergevoelige hart van zijn gade.

De wed. van Anthony Moll Sr., Ma. Ea. Viervant, vergezeide haar zoon Evert eerst naar de Hoogeschool, daarna ook naar de pastorie. De 4 kinderen werden bij den dood van de moeder, Catha. Knipschaer, toevertrouwd aan de zorgen der grootmoeder, na haar overlijden werden ze opgevoed door de liefderijke stiefmoeder. Hij huwde (ondertr. Voorst 20 Maart 1785) te Voorst 6 April 1785 met Catharina Knipschaer, geboren 1766, overleden 6 October in Maassluis 1796, dochter van Jacob Knipschaer en Willemina van der Wiel.

According Gelre Vol. XXIII, p. 161, he enjoyed in 1775, the son of the late City Herald, as "Evert Mol" a scholarship, a prebend from vicariën). He was a theologian in Harderwijk registered Januarri May 1773 and was chaplain to Harderwijk in 1779, in Nijbroek 1779-1781, 1781-1785 to Voorst, in Maassluis 1781-1797 and Nijmegen until 1805.

In "Grondsl. Bibliography of Gelderland" p. 458: "Strange letter from Nijmegen, because there the misery caused by the water, in addition to the rescue of some eccentric by Divine precaution, in February 1799," signed by "E. Mol", minister in Nijmegen.

In Voorst made ​​Ds. Moll with an epidemic, in Meuse Sluys he was wrapped in the civil strife. It was not in his nature, a work reckless impartiality to choose and the part which he took in the struggle of "good against good" (to the meek Van der Palm), caused him multiplication doom and distressed in 't particularly tar sensitive heart of his wife.

The bet. Anthony Moll Sr.., Ma. Ea. Four Vant, yellowing said her son Evert first to the High School, then also to the presbytery. The 4 children were at the death of the mother, Catha. Knipschaer, entrusted to the care of the grandmother, after her death, they were raised by the loving stepmother. He married (ondertr. Prop. 20 March 1785) to Prop. 6 April 1785 to Catharina Knipschaer, born 1766, deceased in Maassluis 6 October 1796, daughter of Jacob and Knipschaer Willemina van der Wiel.

Pedigree

 1. Mol, Anthonij
  1. Viervant, Maria Elisabeth
   1. Moll, Juriana Hendrika
   2. Moll, Evert
    1. Knipschaer, Catharina
     1. Moll, Antonie
     2. Moll, Jacob
     3. Moll, Willem Christiaan
     4. Moll, Catharina Elisabeth Willemina
    2. Schelvischvanger, Anna Pieternella
     1. Moll, Alida
     2. Moll, NN
     3. Moll, NN
     4. Moll, Cornelis
     5. Moll, Anna Pieternella
    3. van Waenen, Willemina
   3. Moll, Hendrika
   4. Moll, Leendert
   5. Moll, Henrica

Ancestors

Source References

 1. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #26
   • Citation:

    26. Ds. Evert Moll, geb 30 Maart 1755 te Arnhem, overleden 19 Juli 1805 te Nijmegen.

    Volgens Gelre Dl XXIII pag 161, genoot hij in 1775, als zoon van wijlen den Stadsbode, als „Evert Mol" een studiebeurs, een prebcnde uit de vicarien) Hij werd als theoloog te Harderwijk ingeschreven 5 Jan 1773 en was predikant te Harderwijk in 1779, in Nijbroek 1779-1781, te Voorst 1781-1785, te Maassluis 1781-1797 en te Nijmegen tot 1805
    In „Grondsl van de Bibhographie van Gelderland" pag 458 .Merkwaardige brief uit Nijmegen, wegens de ellende aldaar, veroorzaakt door het water, benevens de zonderlinge redding van sommige door de Goddelijke voorzorg, in Feb 1799", onderteekend door „E. Mol", predikant in Nijmegen. In Voorst maakte Ds. Moll een epidemie mee, in Maassluys werd hij in de burgertwisten gewikkeld Het lag niet in zijn karakter, een werkelooze onpartijdigheid te kiezen en het deel, dat hij nam aan den strijd der „goeden tegen de goeden" (naar den zachtmoedigen Van der Palm), berokkende hem menigvuldigen kommer en verontrustte in ’t bijzonder het teergevoelige hart van zijn gade

    De wed van Anthony Moll Sr., Ma. Ea. Viervant, vergezelde haar zoon Evert eerst naar de Hoogeschool, daarna ook naar de pastorie De 4 kinderen werden bij den dood van de moeder, Catha. Knipschaer, toevertrouwd aan de zorgen der grootmoeder, na haar overlijden werden ze opgevoed door de liefderijke stiefmoeder.

    Hij huwde (ondertr Voorst 20 Maart 1785) te Voorst 6 April 1785 met Catharina Knipschaer, geboren 1766, overleden 6 Oct te Maassluis 1790, dochter van Jacob Knipschaer en Willemina van der Wiel Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen Zie zesde generatie (56-59).

    Hij huwde 2e 15 Apr 1792 te Maassluis met Anna Pieternella Schelvischvanger, geboren te Maassluis l Juli 1757, overleden te Balgoye bij Nijmegen 15 Juli 1798, dochter van Cornelis Schelvischvanger en Alida Molenaar. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 6e generatie (zie 60-64).

    Hij huwde 3e te Nijmegen 23 April 1800 met Willemina van Waenen, wed J H van Dorp, geboren 5 Maart 1766 te Maassluis, overleden 20 Juli 1806 te Balgoye, dochter van Dr Kornelis van Waenen en Catharina de Koning. Uit dit huwelijk waren geen kinderen wel een voorzoon (zie later).

 2. Netherlands, Gelderland, Arnhem, Hervormd church records
   • Date: 1755-03-30
   • Page: 1755-03-30
   • 1755 Evert Moll baptism
   • Date: 1785-03-18
   • Page: 1785-03-18
   • 1785 Evert Moll & Katharina Knipschaer banns
 3. Netherlands, Zuid-Holland, Massluis church records
   • Date: 1792-04-15
   • Page: 1792-04-15
   • 1792 Evert Moll & Anna Pieternella Schelvisvanger marriage
 4. Netherlands, Gelderland, Nijmegen church book
   • Date: 1800-04-23
   • Page: 1800-04-23
   • 1800 Evert Moll & Willemiena van Waenen marriage
   • Date: 1805-07-23
   • Page: 1805-07-23
   • 1805 Evert Moll burial
 5. Netherlands, Gelderland, Voorst church records
   • Date: 1785-04-06
   • Page: 1785-04-06
   • 1785 Evert Moll & Catharina Knipschaer marriage
 6. Netherlands, Zuid-Holland, Delft Hervormd church records
   • Date: 1800-04-05
   • Page: 1800-04-05
   • 1800 Evert Moll & Willemina van Waanen marriage banns