, Elisabeth 1a

Birth Name Elisabeth
Gender female

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth estimated 1265    
1a

Families

    Family of Geuzinge, Laurens and , Elisabeth
Married Husband Geuzinge, Laurens
  Children
 1. Geuzinge, Johan

Pedigree

  1. , Elisabeth
   1. Geuzinge, Laurens
    1. Geuzinge, Johan

Source References

 1. Richard van Schaik: Kwartierstaat van mijn neef en nicht
   • Page: Laurens Geuzinge & Elisabeth
   • Citation:

    Laurens Geuzinge [Parents] 1 was born 2 about 1265. He died 3 after 1304. He married Elisabeth.

    kol. 276: Hij wordt voor het eerst vermeld 4 juli 1291 in een stuk dat slechts in afschrift bekend is. Bij de daar vermelde verkopers wordt namelijk een "Laurentius Godringa" genoemd met zijn vrouw Elisabeth. Blijkens zijn mede-eigenaar zijn was hij wel een familielid, doch de achternaam is in eerste instantie onbekend. Wel komen we in een stuk van 21 maart 1294 een gelijkende naam tegen, weer in verbinding met Johan II van Ruinen: een aantal bisschoppelijke ministerialen (de Drenten onder hen waren Adolf van Groningen, Johan II van Ruinen en "Laurencius Gondrync") en de steden Deventer, Zwolle en Kampen sloten toen een overeenkomst tot handhaving hunner rechten (wellicht tegenover Zweder van Voorst c.s.). Ook deze oorkonde hebben we slechts in een 16de eeuws afschrift en we zullen dan ook ongetwijfeld te maken met een leesfout: de juiste lezing zal zijn Laurens Godesing(e), die een jongere broer was van Johan II.

    Johan II had namelijk een broer, Laurens van Ruinen, met wie hij b.v. 4 juni 1297 voorkomt; toen deed bisschop Willem II uitspraak in de geschillen tussen ten ene zijde Egbert van Almelo, Hako van den Rutenberg, Wolter en Arend van Isselmuden, Adolf van Groningen, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buchorst, Johan en Laurens van Ruinen, Deventer, Kampen en Zwolle, en ten andere zijde Zweder van Voorts c.s. Het moet hier dezelfde Laurens van Ruinen zijn als degene, wiens zoon Johan Geuzinge ("Johannes Gosinc filius Laurencii de Runen") 25 juli 1319 ten overstaan van de schepenen van Kampen een boterrente kocht. Deze zoon Johan was de eerste van een groot aantal telgen van het geslacht Geuzinge, dat dus in rechte lijn uit Van Ruinen stamde en dan ook hetzelfde wapen had. De familienaam komt oorkondelijk voor als Gue(de)sing en Godesing(e). In de nu verdwenen orginalia van de charters van 1291 en 1294 zal dan ook "Godesinge" en "Goedesync" hebben gestaan. M.a.w.: Laurens Godesinge was dezelfde als Laurens van Ruinen, die naar de hof Geuzinge onder Ruinen voor zich en zijn nakomelingen een andere familienaam kreeg.

    Laurens Godesinge komt éénmaal als "domicellus" van Ruinen voor: toen Hendrik van Kuinre 8 augustus 1304 een geschil bijlegde tussen de abt van Ruinen en de proost van het Haskerconvent over goederen te Staphorst, waren "Laurencius domicellus in Rune" en Hendrik van Ansen getuigen.

    Deze betiteling moet duiden op het feit, dat hij voogd van Ruinen was (de reële heerschappij was later voor de nakomelingen van Johan II). Dit leidt tot enkele conclusies: 1° Johan II overleed vóór 1304; 2° diens mannelijke nakomelingschap was in 1304 minderjarig; 3° we hebben een aanwijzing te meer, dat Laurens en Johan II broers waren. De opvolger van Johan II moet ongeveer 15 jaar oud zijn in 1304 en zal dus rond 1285 - 1290 geboren zijn; Johan II's eigen geboortetijd móét dan omstreeks 1260 zijn.

    kol. 301: De stamvader van het geslacht Geuzinge was een broer van Johan II heer van Ruinen, t.w. Laurens Geuzinge, geboren rond 1265, overleden na 1304, vermeld 1291 - 1304. Hij had een zoon Johan Geuzinge ("Johannes Gosinc filius Laurencii de Runen"), die 25 juli 1319 een boterrente kocht.

    Over het bezit van deze neventak weten we aanvankelijk weinig; er zal ongetwijfeld een deel van de allodia zijn overgeërfd en daarbij zal een hof zijn geweest in het westelijk van Ruinen gelegen gehucht Geuzinge, waarnaar deze neventak zich is gaan noemen.

    Elisabeth 1 was born estimated 1265. She married Laurens Geuzinge.

    They had the following children:

    M i Johan Geuzinge
    M ii Cyse Geuzinge 1 was born estimated 1290.

    Hij was een tijdgenoot van Johan en moet daarom wel een (jongere? of oudere?) broer zijn geweest. Hij wordt 28 februari 1327 voor het eerst vermeld (met incorrecte voornaam Thise) als één van de twaalf borgen voor Otto van Norg en 20 november 1347 voor het laatst als Ciso Godesent (!) met een schuld aan de Jood Godschalk van Recklinghausen ten bedrage van 14 mark.

    Omdat in de tweede volgende generatie een Cyse Geuzinge voorkomt, zou men kunnen veronderstellen, dat we in de onderhavige Cyse de schakel hebben die de stamreeks voortzette. Toch is dit onwaarscijnlijk, want in belangrijkheid der vermeldingen van zowel Johan als Cyse torent boven anderen uit het gememoreerde over de bekrachtiging door Drenthe bij de regeling van het geschil met de bisschop, met o.a. Johan Reding, Steven van Ruinen en Johan Geuzinge; men mag aannemen, dat bij een dergelijke aangelegenheid de belangrijkste, oudste telg optreedt. Omdat Johan daar bij was en Cyse ontbrak - die wel in leven was -, was Johan de hoofdtelg. Cyse had dan geen nageslacht.

    --------------------------------------
    Laurens Geuzinge

    1) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 276 - 278, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
    "De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
    Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
    Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.

    2) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid, 1981, kol. 301, Abt--1265.

    3) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid, 1981, kol. 301, --1304.

    ---------------------------
    Elisabeth

    1) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 276, 4-7-1291, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
    "De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
    Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
    Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.