Sadelhof, Willem Stevens van 1a 2a

Birth Name van Sadelhof, Willem Stevens
Gender male

Events

Event Date Place Description Sources
Baptism 1733-07-26 Rheden, Gelderland, Nederland   1b
Death 1805-10-08 Rheden, Gelderland, Nederland   1c

Age: 75

Burial 1805-10-15 Rheden, Gelderland, Nederland   1c

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Sadelhof, Willem van1696-08-16before 1759-09-06
Mother Wolters, Trijneken1777-12-12
         Sadelhof, Willem Stevens van 1733-07-26 1805-10-08
    Brother     Sadelhof, Frederik Wolters van 1735-02-27
    Sister     Zadelhof, Berendina van 1736-05-20
    Sister     Sadelhof, Maijken van 1738-08-17
    Brother     Sadelhof, Wolter van 1739-11-22
    Sister     Sadelhof, Hendersken van 1742-01-14

Families

Family of Sadelhof, Willem Stevens van and Duitsen, Grietjen den

Married Wife Duitsen, Grietjen den ( * 1728-05-02 + before 1766-02-23 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage Banns 1763-11-20 Rheden, Gelderland, Nederland   1a
Marriage 1763-12-18 Rheden, Gelderland, Nederland   1a
  Children
Name Birth Date Death Date
Sadelhof, Willemijn van1851-06-06

Family of Sadelhof, Willem Stevens van and Brands, Lamberdijna

Married Wife Brands, Lamberdijna ( * 1747-01-22 + 1816-10-08 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage Banns 1766-02-23 Rheden, Gelderland, Nederland   1d
Marriage 1766-03-16 Rheden, Gelderland, Nederland   1d
  Children
Name Birth Date Death Date
Sadelhof, Grietjen van
Sadelhof, Caatjen van
Zadelhof, Steven Willem van1848-08-01
Sadelhof, Jacob van1810-02-01
Sadelhof, Caatjen van1773-09-031823-02-19
Sadelhof, Tijmen van1775-10-291779-06-15

Source References

 1. Netherlands, Gelderland, Rheden church records
   • Date: 1763-12-18
   • Page: 1763-12-18
   • 1763 Willem Stevens van Sadelhof & Grietjen den Duitsen marriage
   • Date: 1733-07-26
   • Page: 1733-07-26
   • 1733 Willem Stevens van Sadelhof baptism
   • Date: 1805-10-08
   • Page: 1805-10-08
   • 1805 Willem Stevens van Zadelhof death
   • Date: 1766-03-16
   • Page: 1766-03-16
   • 1766 Willem Stevens van Sadelhof & Lamberdijna Brands marriage
 2. Protocol van bezwaar vah het ambt Rheden, Kerspel Rheden, 1733-1811
   • Date: 1759-09-06
   • Page: p26
   • Citation:

    G.A. 0203_965/0184

    26-07/06-09-1759 Rheden:

    Erfmagenscheid tussen, aan de ene zijde: Trijneke Wolters -wed. van Willem van Zadelhof-; Tijmen van Zadelhof en Berendina van Zadelhof (echtpaar); en Willem Stevens van Zadelhof,

    en aan de andere zijde: Geertruijd Weijers -wed. van Berend van Zadelhof-; Egbert Weijers en Berend van Zadelhof als mombers over de 4 onmondige kinderen van genoemde Geertruijd Weijers en wijlen Berent van Zadelhoft genaamd Guert / Gosijn / Jacobus / Jantje van Zadelhof,

    over de boedel en nalatenschap van vader/moeder en grootvader/grootmoeder Steven van Zadelhof en Jacobje Willems (echtpaar).

    Aan Trijneke Wolters en haar kinderen wordt toebedeeld:
    1. huis / schuur / schaapschot / berg / kamken land / boomgaard in 't dorp Rheden aan de Laek;
    2. een stuk land “de Gront” genaamd;
    3.een stuk land “de Gheerhoek” genaamd;
    4. het Haverland;
    5. een stuk land “de Breij” genaamd;
    6. een stuk land “Lubberden akker” genaamd;
    7. een stuk land in de Pinckelt;
    8. een stuk land “de Striep”;
    9. een stuk land “de Negen boomen” genaamd;
    10. een stuk land “de Holtbank”;
    11. een stuk land “den Westen Enck” met 't schot daarbij behorende;
    12. een stuk land “'t Swarte land”;
    13. een stuk land “Grietje Engelen land” genaamd;
    14. een stuk land “de Goldakker” genaamd;
    15. een stuk land “de Marse Wegh”;
    16. een stuk land achter 't dorp tussen de weg achter 't dorp en de Pinckelse wegh;
    17. een stuk land “Gr. Vossen land” genaamd;
    18. een stuk land - de helft van “den Hongercamp”;
    19 een tiende part in de “Knibbelweijde” te Word Rheden.

    Aan Geertruijd Weijers en haar genoemde kinderen wordt toebedeeld:
    1. huis / schuur / schaapschot / de hof met de camp met de willige pas over de Laek, aangekocht van Evert en Teuntje van Essen;
    2. een stuk land “de Gront” genaamd;
    3. “de Breij” genaamd;
    4. een stuk land “de Vaen Akker” genaamd;
    5. een stuk land “Jacob de Ruijter” genaamd;
    6. een stuk land “Catharinen akker” genaamd;
    7. een stuk land “de Schreijheuvel” genaamd;
    8. de helft van “de Negen boomen”;
    9. een stuk land “'t Elsholt” genaamd;
    10. een stuk land “den Hongercamp” genaamd;
    11. de helft van “den Westen Enck”;
    12. een stuk land “'t Swarte land” genaamd;
    13. de helft van “Grietjen Engelen land”;
    14. een stuk land “Arnt Tijmensen akker” genaamd;
    15. een stuk land naast Berend van Zadelhof tot 't Blauwe Pat;
    16. een tiende part in de “Knibbelweijde” te Word Rheden.

   • Translation:

    G.A. 0203_965/0184

    26-07/06-09-1759 Rheden:

    Hereditary separation between, on the one hand: Trijneke Wolters-wed. from Willem van Zadelhof-; Tijmen van Zadelhof and Berendina van Zadelhof (couple); and Willem Stevens van Zadelhof,

    and on the other side: Geertruijd Weijers -wed. van Berend van Zadelhof-; Egbert Weijers and Berend van Zadelhof as guardians of the 4 children of the aforementioned Geertruijd Weijers and the late Berent van Zadelhoft called Guert / Gosijn / Jacobus / Jantje van Zadelhof,

    about the estate and estate of father / mother and grandfather / grandmother Steven van Zadelhof and Jacobje Willems (couple).

    Trijneke Wolters and her children are attributed:
    1. house / barn / sheep partition / mountain / comb land / orchard in the village of Rheden aan de Laek;
    2. a piece of land called “de Gront”;
    3. a piece of land called “de Gheerhoek”;
    4. the Haverland;
    5. a piece of land called “de Breij”;
    6. a piece of land called "Lubberden ark";
    7. a piece of land in the Pinckelt;
    8. a piece of land “de Striep”;
    9. a piece of land called “the Nine trees”;
    10. a piece of land “the Holtbank”;
    11. a piece of land “den Westen Enck” with the partition belonging to it;
    12. a piece of land “'t Swarte land”;
    13. a piece of land called “Gretel Engelen land”;
    14. a piece of land called “de Goldakker”;
    15. a piece of land “de Marse Wegh”;
    16. a piece of land behind the village between the road behind the village and the Pinckelse wegh;
    17. a piece of land “Gr. Foxes Land ”;
    18. a piece of land - half of “den Hunger Camp”;
    19 a tenth part in the “Knibbelweijde” in Word Rheden.

    Geertruijd Weijers and her mentioned children are allotted:
    1. house / barn / sheep shot / the courtyard with the camp with the willing pass over the Laek, purchased from Evert and Teuntje van Essen;
    2. a piece of land called “de Gront”;
    3. Called “de Breij”;
    4. a piece of land called “de Vaen Akker”;
    5. a piece of land called “Jacob de Ruijter”;
    6. a piece of land called “Catharinen Akker”;
    7. a piece of land called “de Schreijheuvel”;
    8. half of “the Nine trees”;
    9. a piece of land called “'t Elsholt”;
    10. a piece of land called “den Hunger Camp”;
    11. half of “den Westen Enck”;
    12. a piece of land called “'t Swarte land”;
    13. half of “Grietjen Engelen land”;
    14. a piece of land called “Arnt Tijmensen field”;
    15. a piece of land next to Berend van Zadelhof to 't Blauwe Pat;
    16. a tenth part in the “Knibbelweijde” in Word Rheden.