Moll Schnitzler, Christiaan Mari

Also Known As Moll Schnitzler, Christiaan Mari
Birth Name Moll, Christiaan Mari 1a
Gender male
Age at Death 66 years, 1 month, 23 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1829-03-25 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland  

Father's Age: 32

1a 2a
Occupation 1856-10-17 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Koopman
3a
Occupation 1857-06-24 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Koopman
1b
Marriage (Witness) 1857-06-24 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland  

Groom's Age: 24

Bride's Age: 24

1b 2b
Birth (Witness) 1859-04-25 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland  

Father's Age: 26

1c 2c
Marriage (Witness) 1866-04-18 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  

Groom's Age: 27

Bride's Age: 19

1d 2d
Residence 1871-01-23 Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland Nieuwehaven A 426
1e
Occupation 1871-01-23 Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland Consulair agent van Frankrijk
1e 4a 2a
Residence 1875-12-08 Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland Wijnstraat B 27
1f
Occupation 1875-12-08 Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland Vice consul van Frankrijk
1f
Death 1895-05-17 Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland  
2a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Moll, Cornelis
Mother Landt, Lammina Elisabeth
         Moll Schnitzler, Christiaan Mari
    Brother     Moll, Petrus Lambertus
    Brother     Moll, Petrus Lambertus
    Sister     Moll, Maria Christina
    Brother     Moll, Evert
    Brother     Moll, Jacob

Families

    Family of Moll Schnitzler, Christiaan Mari and Bouguerreau, Catharine Jenny
Married Wife Bouguerreau, Catharine Jenny
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1854-06-28 Bordeaux, France  
2a
    Family of Moll Schnitzler, Christiaan Mari and van de Graft, Apolonia Petronella Adriana
Married Wife van de Graft, Apolonia Petronella Adriana
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1856-10-17 Middelburg, Zeeland, Nederland  

Groom's Age: 27

Bride's Age: 24

3a 2a
  Children
 1. Moll Schnitzler, Cornelis
    Family of Moll Schnitzler, Christiaan Mari and Heilbronn, Hermine Sophie
Married Wife Heilbronn, Hermine Sophie
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1868-07-01 Minden, Westphalen, Preußen  
2a
  Children
 1. Moll Schnitzler, Anthony Julius
 2. Moll Schnitzler, Maria Elisabeth Clotilde

Narrative

Hij was consulair agent van Frankrijk, later vice-consul en Ridder van het Legioen van Eer Bij KB dd 9 Mei 1841 W 81 is hem vergund, den geslachtsnaam Schnitzler nevens den zijnen aan te nemen, dit geschiedde op vriendelijk verzoek van zijn nicht Maria van Loo, wed. Christiaan Schnitzler, geb. 31 Oct. 1774 en overl. 5 Oct. 1841 te Rotterdam. Hij, Christiaan Man Moll Schnitzler is dus de stamvader van dit aan Moll geallieerde geslacht.

Hij huwde 1e. 28 Juni 1854 te Bordeaux met Catharine Jenny Bouguerreau, geb. 9 Sep 1834 te St. Martin (Ile de Ré), Overl: 4 Nov 1854 te Rotterdam, Dv: Theodore Elie Sulpice Bouguerreau en Marie Marguérithe Adeline Bonnin. Dit huwelijk was kinderloos.

Hij huwde 2e. te Middelburg 17 Oct 1856 met Apolonia Petronella Adriana van de Graft, Geb: 18 Feb 1832 te Middelburg, Overl: 26 Juli 1858 aldaar, Dv: Pieter van de Graft en Cornelia Hendrina Boluyt. Uit dit huwelijk volgt l kind, 8e generatie (zie 203).

Hij huwde 3e. te Minden (Westphalen) l Juli 1868 met Hermine Sophie Heilbronn,Geb: 22 Nov 1838 te Minden, Overl: 16 Nov 1919 te Dordrecht, Dv: Sanitatsrat Dr. David Julius Heilbronn en Regina Cahen. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 8e generatie (zie 204-205).

------

He was consular agent of France, later vice-consul and Knight of the Legion of Honour By Royal Decree of 9 May 1841 W 81 is it permitted, the surname Schnitzler beside the his to believe, this happened to kindly request of his niece Mary Loo, bet. Christiaan Schnitzler, b. 31 Oct. 1774 and died. Oct 5. 1841 in Rotterdam. He, Christiaan Man Moll Schnitzler is the ancestor of this genus allied to Moll.

He married first. June 28, 1854 in Bordeaux with Jenny Bouguerreau Catharine, b. September 9, 1834 in St. Martin (Ile de Ré), Overl: November 4, 1854 in Rotterdam, Dv: Theodore Elie Bouguerreau Sulpice and Marie Adeline Marguerithe Bonnin. This marriage was childless.

He married 2nd. Middelburg 17 Oct 1856 Apolonia Petronella Adriana of Graft, Born: February 18, 1832 in Middelburg, Overl: July 26, 1858 there, Dv: Pieter van de Graft and Cornelia Hendrina Boluyt. From this marriage follows l child, 8th generation (see 203).

He married 3rd. to Minden (Westphalia) l July 1868 with Hermine Sophie Heilbronn Born: November 22, 1838 in Minden, Overl: November 16, 1919 in Dordrecht, Dv: Sanitatsrat Dr. David Julius and Regina Heilbronn Cahen. From this marriage 2 children follow, 8th generation (see 204-205).

Pedigree

 1. Moll, Cornelis
  1. Landt, Lammina Elisabeth
   1. Moll Schnitzler, Christiaan Mari
    1. Bouguerreau, Catharine Jenny
    2. van de Graft, Apolonia Petronella Adriana
     1. Moll Schnitzler, Cornelis
    3. Heilbronn, Hermine Sophie
     1. Moll Schnitzler, Anthony Julius
     2. Moll Schnitzler, Maria Elisabeth Clotilde
   2. Moll, Petrus Lambertus
   3. Moll, Petrus Lambertus
   4. Moll, Maria Christina
   5. Moll, Evert
   6. Moll, Jacob

Ancestors

Source References

 1. Netherlands, Zuid-Holland civil registrations
   • Date: 1829-03-25
   • Page: 1829-03-25
   • 1829 Christiaan Mari Moll birth
   • Date: 1857-06-24
   • Page: 1857-06-24
   • 1857 Petrus Lambertus Moll & Maria Catharina Rehm marriage
   • Date: 1859-04-25
   • Page: 1859-04-25
   • 1859 Lammina Elizabeth Moll
   • Date: 1866-04-18
   • Page: 1866-04-18
   • 1866 Evert Moll & Maria Elisabeth Wilhelmina Sara Nieuwenhuisen marriage
   • Date: 1871-01-23
   • Page: 1871-01-23
   • 1871 Anthony Julius Moll Schnitzler birth
   • Date: 1875-12-08
   • Page: 1875-12-08
   • 1875 Maria Elisabeth Clotilde Moll Schnitzler birth
 2. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #103
   • Citation:

    103. Christiaan Mari Moll, geboren op 25 Maart 1829 te Rotterdam, overleden 17 Mei 1895 te Dordrecht.

    Hij was consulair agent van Frankrijk, later vice-consul en Ridder van het Legioen van Eer. Bij KB dd 9 Mei 1841 W 81 is hem vergund, den geslachtsnaam Schnitzler nevens den zijnen aan te nemen, dit geschiedde op vriendelijk verzoek van zijn nicht Maria van Loo, wed. Christiaan Schnitzler, geb. 31 Oct. 1774 en overleden 5 Oct. 1841 te Rotterdam. Hij, Christiaan Mari Moll Schnitzler is dus de stamvader van dit aan Moll geallieerde geslacht. Hij huwde 1e. 28 Juni 1854 te Bordeaux met Catharine Jenny Bouguerreau, geboren 9 Sep 1834 te St. Martin (Ile de Ré), overleden 4 Nov 1854 te Rotterdam, dochter van Theodore Elie Sulpice Bouguerreau en Marie Marguérithe Adeline Bonnin. Dit huwelijk was kinderloos.

    Hij huwde 2e. te Middelburg 17 Oct 1856 met Apolonia Petronella Adriana van de Graft, geboren 18 Feb 1832 te Middelburg, overleden 26 Juli 1858 aldaar, dochter van Pieter van de Graft en Cornelia Hendrina Boluyt. Uit dit huwelijk volgt l kind, 8e generatie (zie 203).

    Hij huwde 3e. te Minden (Westphalen) l Juli 1868 met Hermine Sophie Heilbronn, geboren 22 Nov 1838 te Minden, overleden 16 Nov 1919 te Dordrecht, dochter van Sanitatsrat Dr. David Julius Heilbronn en Regina Cahen. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 8e generatie (zie 204-205).

   • Page: #105
   • Citation:

    105. Mr. Petrus Lambertus Moll, Geb: 8 April 1833 te Rotterdam, Overl: 12 Mei 1869 aldaar. Als Stud. Juris werd Hij 15 Sep 1852 te Leiden ingeschreven. Hij was commissionnair, advocaat en procureur, later Directeur der Rotterdamsche brood- en meelfabrieken. Hij huwde 24 Juni 1857 te Rotterdam met Maria Catharina Rehm, Geb: l Sep 1832 te Rotterdam, Overl: 22 Maart 1919 aldaar, Dv: Wilhelm Friedrich Gottlieb Carl Adolph Rehm en Anna Margaretha Christina Wilhelmina Snabilié. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 8e generatie (zie 206-211).

   • Page: #206
   • Citation:

    206. Lammina Elisabeth Moll, Geb: 25 April 1859 te Rotterdam, Overl: 10 Maart 1915 te Rotterdam, ongehuwd.

   • Page: #107
   • Citation:

    107. Evert Moll, Geb: 19 Mei 1838 te Rotterdam, Overl: 11 Sep 1917 te Den Haag. Agent van verzekering maatschappijen. Hij huwde 18 April 1866 te den Haag met Maria Elisabeth Wilhelmina Sara Nieuwenhuysen, Geb: 23 Oct 1846 te Nijmegen, Overl: 24 Aug 1925 te Den Haag, Dv: Hendrik Adriaan Nieuwenhuysen en Wilhelmina Johanna Landt. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 8e generatie (zie 212-214)

 3. Netherlands, Zeeland civil registrations
   • Date: 1856-10-17
   • Page: 1856-10-17
   • 1856 Christian Mari Moll Schnitlzer & Apolonia Petronella Adriana van de Graft marriage
 4. Nederlandsche residentie-almanak
   • Page: p99
   • 1871.Nederlandsche-Residentie-Almanak.p99