Geuzinge, Isabeel 1a

Birth Name Geuzinge, Isabeel
Gender female
Age at Death less than 64 years, 9 months, 6 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1358    
1a
Birth 1362    
1a
Death before 1422-10-07    
1a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Geuzinge, Gert
Mother , Agnes
         Geuzinge, Isabeel

Families

    Family of van Isselmuden, Ernst and Geuzinge, Isabeel
Married Husband van Isselmuden, Ernst
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage before 1428    
1a
  Children
 1. van Isselmuden, Feye

Pedigree

 1. Geuzinge, Gert
  1. , Agnes
   1. Geuzinge, Isabeel
    1. van Isselmuden, Ernst
     1. van Isselmuden, Feye

Ancestors

Source References

 1. Richard van Schaik: Kwartierstaat van mijn neef en nicht
   • Page: Ernst van Isselmuden & Isabeel Geuzinge
   • Citation:

    Ernst van Isselmuden 1, 2 was born estimated 1370. He married 3 Isabeel Geuzinge before 1428.

    Isabeel Geuzinge [Parents] 1, 2 was born 3 in 1358/1362. She died 4 before 7-10-1422. She married 5 Ernst van Isselmuden before 1428.

    Zij werd 18 mei 1411 als leenvolgster van haar broer Evert beleend met de tiende te Elburg, terwijl ze ook het voorvaderlijke goed te Guezinge moet hebben gehad, omdat haar kinderen Geert en Evert van Isselmuden dat in 1428 erfden. Bovendien was zij deelgerechtigd in het goed te Hofstede. Elsebe Geuzinge was dan ook de laatste telg van de hoofdtak der Geuzinge's. Zij is ergens tussen 1358 en 1362 geboren, het is onbekend of zij ouder of jonger was dan haar broers Laurens en Cyse.

    They had the following children:

    M i Lambert van Isselmuden 1 was born estimated 1395. Hij leeft in 1428 en erft samen met zijn broer Henric het goed in het kerspel Isselmuden en Wilsum.
    M ii Henric van Isselmuden 1 was born estimated 1395. Hij leeft in 1428 en erft samen met zijn broer Lambert het goed in het kerspel Isselmuden en Wilsum.
    F iii Konne van Isselmuden
    F iv Ripe van Isselmuden 1 was born estimated 1395.
    F v Feye van Isselmuden
    M vi Geert van Isselmuden 1 was born estimated 1395. Hij leeft in 1428 en verkrijgt met zijn broer Evert het in de heerlijkheid Ruinen gelegen goed Guesinge, waarschijnlijk door de moeder aangebracht.
    M vii Evert van Isselmuden 1 was born estimated 1395. Hij leeft in 1428 en verkrijgt met zijn broer Geert het in de heerlijkheid Ruinen gelegen goed Guesinge, waarschijnlijk door de moeder aangebracht.
    F viii Lise van Isselmuden 1 was born estimated 1395. In 1428 blijkbaar in het klooster Dickninghe.

    ------------------------------------
    Ernst van Isselmuden

    1) H.W. Hammer, Van Mulert tot Moelard deel II (Huissen, 4 januari 1999), pag. 12, Blad 2, 12-1-1422, H.W. Hammer.
    "Mulert wordt op allerlei mogelijke manieren gespeld: Moulard, Moelaert, Mulart, Moelard, Muylert, Muylardth e.a."
    Volgens een persoonlijke mededeling van de heer Hammer is dit niet dezelfde familie als de Mulerts genoemd in de Nederlandsche Leeuw en het Nederlands Adelsboek.

    2) Mr. H.L. Hommes, Een Groninger tak van het geslacht Van Isselmuden (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1938, kol. 441, --1428, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
    "In het Huisarchief Farmsum, berustende in het Rijksarchief te Groningen, waarvan een inventaris van de hand van Mr. P.C.L. rutgers in de Verslagen van 's Rijks oude archieven van 1900 verscheen, bevinden zich een paar charters, betrekking hebbende op de familie Van Isselmuden, die van meer belang zijn, dan men zo op het eerste gezicht zou zeggen."
    1938: Alleen kolom 440 en 441 verwerkt (artikel loopt tot kolom 448).
    1952: Addenda et Corrigenda.

    3) Mr. H.L. Hommes, Een Groninger tak van het geslacht Van Isselmuden, 1938, kol. 440.

    ---------------------------
    Isabeel Geuzinge

    1) H.W. Hammer, Van Mulert tot Moelard deel II (Huissen, 4 januari 1999), pag. 12, Blad 2, H.W. Hammer.
    "Mulert wordt op allerlei mogelijke manieren gespeld: Moulard, Moelaert, Mulart, Moelard, Muylert, Muylardth e.a."
    Volgens een persoonlijke mededeling van de heer Hammer is dit niet dezelfde familie als de Mulerts genoemd in de Nederlandsche Leeuw en het Nederlands Adelsboek.

    2) Mr. H.L. Hommes, Een Groninger tak van het geslacht Van Isselmuden (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1938, kol. 441, --1428, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
    "In het Huisarchief Farmsum, berustende in het Rijksarchief te Groningen, waarvan een inventaris van de hand van Mr. P.C.L. rutgers in de Verslagen van 's Rijks oude archieven van 1900 verscheen, bevinden zich een paar charters, betrekking hebbende op de familie Van Isselmuden, die van meer belang zijn, dan men zo op het eerste gezicht zou zeggen."
    1938: Alleen kolom 440 en 441 verwerkt (artikel loopt tot kolom 448).
    1952: Addenda et Corrigenda.

    3) J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 305, 18-5-1411, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
    "De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
    Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
    Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.

    4) Mr. H.L. Hommes, Een Groninger tak van het geslacht Van Isselmuden, 1952, kol. 22, 7-10-1422.
    Addenda op artikel 1938.

    5) Mr. H.L. Hommes, Een Groninger tak van het geslacht Van Isselmuden, 1938, kol. 440.