Verster, Floris Hendrik 1a

Birth Name Verster, Floris Hendrik
Gender male
Age at Death 65 years, 7 months, 12 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1861-06-09 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Father's Age: 34

2a 1a 1b
Death 1927-01-21 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  
1a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Verster, Florentius Abraham
Mother van Kaathoven, Everdina Margaretha
         Verster, Floris Hendrik

Families

    Family of Verster, Floris Hendrik and Kamerlingh Onnes, Jennij
Married Wife Kamerlingh Onnes, Jennij
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage Intentions 1892-10-15 Zoeterwoude, Zuid-Holland, Nederland  
2b
Marriage 1892    
1a

Media

Pedigree

 1. Verster, Florentius Abraham
  1. van Kaathoven, Everdina Margaretha
   1. Verster, Floris Hendrik
    1. Kamerlingh Onnes, Jennij

Ancestors

Source References

 1. Wikipedia
   • Page: Floris Verster (en)
   • Citation:

    Floris Hendrik Verster (9 June 1861 - Leiden, 21 January 1927) was a Dutch painter.[1]
    Verster came from an artistic family. His father, Abraham Florentius Verster van Wulverhorst, was an administrator of the National Museum of Natural History in Leiden and a renowned scholar and painter of birds. His younger brother Cees developed into an art critic and later a curator of the Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden. Hendrik took drawing lessons from Gerardus Johannes Bos and, in the winter of 1878-79, from George Hendrik Breitner when he briefly worked as a lecturer in Leiden. Between 1880 and 1884 Verster continued his training at the Royal Academy of Art in The Hague where he counted among his fellow-students George Hendrik Breitner, Isaac Israëls and Willem de Zwart. After graduation, he briefly attended classes at Amedee Bourson in Brussels.

    From 1882-1892 he shared a studio in Leiden with his future brother-in-law, the still-life painter Menso Kamerlingh Onnes (he married Jenny Kamerlingh Onnes in 1892). Until about 1885 he worked in the style of the Hague School. The next seven years he experimented in still life painting under the influence of his brother-in-law and of French painters Antoine Vollon and Théodule Ribot. As a colorist he excelled, his passionate color vision differing from the current Hague School style.

    In Brussels he met Jan Toorop and other members of the avant-garde artists' group Les Vingt. Partly under their influence Verster began working with a rough brush strokes and intense colors. He gained success with his large and exuberant works of floral still lifes and landscapes. In 1891 he took part in the salon of Les XX in Brussels.

    Between 1892 and 1900 his work underwent a metamorphosis as it became almost entirely devoted to drawings in crayons with serene subjects. From 1900 onwards he began to paint and established himself as a celebrated artist in the Netherlands. Major collections of his works are in the Kröller-Müller Museum and the Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden. He died from an accident in 1927.

   • Page: Floris Verster (nl)
   • Citation:

    Floris Hendrik Verster (Leiden, 9 juni 1861 - Leiden, 21 januari 1927)[1] was een Nederlands kunstschilder.

    Verster was een zoon van Abraham Florentius Verster van Wulverhorst, administrateur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden en een bekende kenner en tekenaar van vogels. Hij kreeg tekenlessen van Gerardus Johannes Bos en in de winter van 1878-79 van George Breitner toen deze kortstondig in Leiden als docent werkte bij het genootschap Ars Aemula Naturae. Tussen 1880 en 1884 vervolgde Verster zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in 's-Gravenhage waar hij George Breitner, Isaac Israëls en Willem de Zwart onder zijn medeleerlingen mocht rekenen. Na zijn afstuderen volgde hij nog kort lessen bij Amédée Bourson in Brussel.

    In Brussel maakte hij kennis met Jan Toorop en met andere leden van de avantgardistische kunstenaarsgroep Les Vingt, zoals James Ensor en Guillaume Vogels. Mede onder hun invloed begon Verster te werken met een ruwe penseelstreek en met heftige kleuren. Hij oogstte vanaf 1888 bij de avantgarde succes met zijn grote en uitbundige werken met bloemstillevens en landschappen. In 1891 nam hij deel aan de salon van Les XX in Brussel. Hij deelde het atelier met zijn zwager, de kunstschilder Menso Kamerlingh Onnes, tot hij in 1892 met diens zuster Jenny in het huwelijk trad en zich vestigde op landgoed Groenoord buiten Leiden.

    Tussen 1892 en 1900 onderging zijn werk een metamorfose waarbij hij zich vrijwel geheel toelegde op tekeningen in waskrijt met verstilde onderwerpen. Vanaf 1900 begon hij opnieuw te schilderen en behoorde hij tot de meest gevierde kunstenaars in Nederland. Onder zijn bewonderaars figureerde de bekende kunstkenner en pedagoog Henk Bremmer, op wiens voorspraak talrijke werken werden aangekocht door mevrouw Helene Kröller-Müller en andere toonaangevende verzamelaars van moderne kunst. In 1927 verdronk hij in de vijver in de achtertuin van zijn landgoed Groenoord in Leiden.

    De belangrijkste verzamelingen van zijn werk bevinden zich in het Kröller-Müller Museum en in het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden.

   • Translation:

    Floris Verster Henry ( Leiden , June 9 1861 - Leiden , January 21 1927 ) [1] was a Dutch painter .

    Verster was a son of Abraham Florentius Verster of Wulverhorst, administrator of the National Museum of Natural History in Leiden and a well-known scholar and illustrator of birds. He received drawing lessons from Gerardus Johannes Bos and in the winter of 1878-79 by George Breitner when he briefly worked as a lecturer at Leiden in the society Ars Aemula Naturae . Between 1880 and 1884 Verster continued his education at the Royal Academy of Art in The Hague where he George Breitner, Isaac Israels and Willem de Zwart could count. among his fellow students After graduating, he studied briefly lessons with Amédée Bourson in Brussels .

    In Brussels he met Jan Toorop , and other members of the avant-garde artistic group Les Vingt , including James Ensor and Guillaume Vogels . Verster began working with a rough brush stroke Partly under their influence and intense colors. He garnered from 1888 to the avant-garde with its great success and working with exuberant floral still lifes and landscapes. In 1891 he participated in the Salon of Les XX in Brussels. He shared the studio with his brother, the painter Menso Kamerlingh Onnes , until he resigned in 1892 with his sister Jenny in marriage and settled on estate Groenoord outside Leiden.

    Between 1892 and 1900, his work underwent a metamorphosis which he devoted himself almost entirely to drawings in crayon with hushed topics. From 1900 he began to paint again, and he was one of the most celebrated artists in the Netherlands. Among his admirers figured the renowned art expert and educator Henk Bremmer , whose intercession numerous works were purchased by Mrs. Helene Kröller-Müller and other leading collectors of contemporary art. In 1927 he drowned in the pond in the backyard of his estate Groenoord in Leiden.

    The most important collections of his work are in the Kröller-Müller Museum and the Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden.

 2. Netherlands, Zuid-Holland civil registrations
   • Date: 1861-06-09
   • Page: 1861-06-09
   • 1861 Floris Henrik Verster birth
   • Date: 1892-10-15
   • Page: 1892-10-15
   • 1892 Floris Henrik Verster & Jennij Kamerlingh Onnes marriage intention