Molenaar, Alida 1a 2a

Birth Name Molenaar, Alida
Gender female

Families

    Family of Schelvischvanger, Cornelis and Molenaar, Alida
Unknown Partner Schelvischvanger, Cornelis
  Children
 1. Schelvischvanger, Anna Pieternella

Pedigree

  1. Molenaar, Alida
   1. Schelvischvanger, Cornelis
    1. Schelvischvanger, Anna Pieternella

Source References

 1. Netherlands, Zuid-Holland, Massluis church records
   • Date: 1757-07-01
   • Page: 1757-07-01
   • 1757 Anna Pieternella Schelvisvanger baptism
 2. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #26
   • Citation:

    26. Ds. Evert Moll, geb 30 Maart 1755 te Arnhem, overleden 19 Juli 1805 te Nijmegen.

    Volgens Gelre Dl XXIII pag 161, genoot hij in 1775, als zoon van wijlen den Stadsbode, als „Evert Mol" een studiebeurs, een prebcnde uit de vicarien) Hij werd als theoloog te Harderwijk ingeschreven 5 Jan 1773 en was predikant te Harderwijk in 1779, in Nijbroek 1779-1781, te Voorst 1781-1785, te Maassluis 1781-1797 en te Nijmegen tot 1805
    In „Grondsl van de Bibhographie van Gelderland" pag 458 .Merkwaardige brief uit Nijmegen, wegens de ellende aldaar, veroorzaakt door het water, benevens de zonderlinge redding van sommige door de Goddelijke voorzorg, in Feb 1799", onderteekend door „E. Mol", predikant in Nijmegen. In Voorst maakte Ds. Moll een epidemie mee, in Maassluys werd hij in de burgertwisten gewikkeld Het lag niet in zijn karakter, een werkelooze onpartijdigheid te kiezen en het deel, dat hij nam aan den strijd der „goeden tegen de goeden" (naar den zachtmoedigen Van der Palm), berokkende hem menigvuldigen kommer en verontrustte in ’t bijzonder het teergevoelige hart van zijn gade

    De wed van Anthony Moll Sr., Ma. Ea. Viervant, vergezelde haar zoon Evert eerst naar de Hoogeschool, daarna ook naar de pastorie De 4 kinderen werden bij den dood van de moeder, Catha. Knipschaer, toevertrouwd aan de zorgen der grootmoeder, na haar overlijden werden ze opgevoed door de liefderijke stiefmoeder.

    Hij huwde (ondertr Voorst 20 Maart 1785) te Voorst 6 April 1785 met Catharina Knipschaer, geboren 1766, overleden 6 Oct te Maassluis 1790, dochter van Jacob Knipschaer en Willemina van der Wiel Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen Zie zesde generatie (56-59).

    Hij huwde 2e 15 Apr 1792 te Maassluis met Anna Pieternella Schelvischvanger, geboren te Maassluis l Juli 1757, overleden te Balgoye bij Nijmegen 15 Juli 1798, dochter van Cornelis Schelvischvanger en Alida Molenaar. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 6e generatie (zie 60-64).

    Hij huwde 3e te Nijmegen 23 April 1800 met Willemina van Waenen, wed J H van Dorp, geboren 5 Maart 1766 te Maassluis, overleden 20 Juli 1806 te Balgoye, dochter van Dr Kornelis van Waenen en Catharina de Koning. Uit dit huwelijk waren geen kinderen wel een voorzoon (zie later).