Driessen, Jakobje 1a 2a 3a

Birth Name Driessen, Jakobje
Gender female

Families

    Family of van Otterloo, Willem and Driessen, Jakobje
Married Husband van Otterloo, Willem
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage Banns 1778-04-18 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
4a
Marriage 1778-05-17 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
4a
  Children
 1. van Otterloo, Johanna

Pedigree

  1. Driessen, Jakobje
   1. van Otterloo, Willem
    1. van Otterloo, Johanna

Source References

 1. Netherlands, Gelderland, Velp church records 1552-1903
   • Date: 1786-03-05
   • Page: 1786-03-05
   • 1786 Johanna van Otterloo baptism
 2. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #43
   • Citation:

    43. Hendrik Moll, geboren 10 Sept. 1774 te Velp, overleden 30 April 1809 te Velp. Bakker. Hij huwde te Velp 10 Sep 1807 met Johanna van Otterloo, geboren 28 Maart 1786 te Velp, overleden 26 April 1809 te Velp, dochter van Willem van Otterloo en Jakobje Driessen. Uit dit huwelijk volgt l kind, 7e generatie (zie 68).

    Hendrik Moll, gehuwd met Joha. van Otterloo, was een gezeten, jonge bakker te Velp; zijn huis was groot en royaal en hij had boomgaarden en bouwland te Velp. Bij zijn dood en dien van zijn vrouw werd door broers en zusters en door zijn moeder, wed. Evert Moll, de boedel verkocht. Voogd over Evert Moll (67) was Teunis Hulstein, grutter (zie 47).

    Uittreksel Velper Courant, l Jan 1814:
    „Verkooping onder mededeelgenooten. Definitieve Toeschatting. Men doet weten aan elk en een iegelijk, wien zulks aangaan mag, dat op Dingsdag, den 11. Jan 1814, des namiddags precies ten drie uren, ten huize van Hendrik Aveling te Velp, in het Logement, ten overstaan van Mr. L. J. van der Sluys. openbaar notaris van het Canton Velp, Departement van den Boven-IJssel, als hiertoe bij vonnis van de rechtbank ten Eersten Instantie, zitting houdende te Arnhem, van den 16. Aug 1813, behoorlijk geregistreerd den 24. d.a.v. geautoriseerd, ten verzoeke van den Procureur Allardus Boonzaaier A.’szn., als vervolgende de zaak van Gerrit Moll, landbouwer, wonende te Rosendaal (44), Willem Kuppen voor zich zelven en namens zijn huisvrouw Geertruid Moll (41), tuinman, wonende te Rosendaal, Willem Schut, winkelier te Schiedam, voor zich zelve en namens zijn vrouw Anna Maria Moll (42) en Evert Moll (46), landbouwer wonende te Velp, mitsgaders ten verzoeke van Geertruida Domselaar, weduwe en getugtigde boelhouderse van wijlen Evert Moll (19), zonder bepaald beroep, wonende te Roosendaal, Teunis Hulsteyn, grutter, wonende te Velp, zoo voor zich zelven en namens zijn ehevrouw Jurriana Willemina Moll (47), als in qualiteit van aangestelde voogd over den minderjarigen Evert Moll (67), in tegenwoordigheid van Gerrit van Manen, papiermaker 1e „Velp, in qualiteit van toezienden voogd over den gemelden minderjarige zal worden overgegaan tot de definitieve toeschatting onder mededeelgenooten (par licitation), van een huis, schuur en schaapschot, gequoteerd No. 61, waarin sedert verscheiden jaren de bakkers- en winkelaffaire met goed sueees is geëxerceerd. en hetwelk ook zeer geschikt is, om tot een Heeren Behuizinge te worden aangelegd, met ongeveer een morgen en twee honderd roeden boomgaard en bouwland te samen gelegen in de gemeente Velp, palende ten Oosten aan de Broekstraat en ten Westen aan den weg naar de straat.
    (w.g.) BOONZAIER,
    Procureur”.

 3. Transcribed by J.H. Bruger, 2010: Dopen N.G.-gemeente Velp 1662-1813 en Rozendaal 1662-1758
   • Date: 1786-02-18
   • Page: p151
   • Citation:

    * Velp-dpn-RBS: 1378/038, 1379/042

    28-02/05-03-1786 */~

    d. Johanna - van: Willem van Otterloo & Jakobje Driesen.

 4. transcribed by J.H. Bruger, 2010: Huwelijken N.G.-gemeente Velp 1745-1814 en Rozendaal 1745-1757, Huwelijk burgerlijke gemeente Velp 1796-1811
   • Date: 1778-05-17
   • Page: p25
   • Citation:

    Willem van Otterlo - jm. te Velp & Jacobje Driessen - jd. te Deventer. Op attestatie van Deventer in-
    geteekent. Getr. te Velp.