Hulstein, Grietje 1a

Birth Name Hulstein, Grietje
Gender female
Age at Death 67 years, 6 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1786-10-13 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
2a 1a 3a
Baptism 1786-10-15 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
2a
Death 1853-10-19 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
3a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Hulsteijn, Teunis Hendriks
Mother Bosch, Francijn
    Sister     Hulsteijn, Wendelina
    Brother     Hulsteijn, Teunis
    Sister     Hulsteijn, Grietje
    Brother     Hulsteijn, Everd
    Brother     Hulsteijn, Hendrik
    Sister     Hulsteijn, Ezijna
    Brother     Hulsteijn, Evert
    Brother     Hulstein, Aalbert
         Hulstein, Grietje
    Brother     Hulstijn, Hendrik

Families

    Family of Brouwer, Evert and Hulstein, Grietje
Married Husband Brouwer, Evert
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage Contract 1815-01-27 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  

Father's Age: 28

Mother's Age: 28

1a
Marriage 1815-02-09 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
3a
  Children
 1. Brouwer, Arnold
 2. Brouwer, Teunis
 3. Brouwer, Francyna
 4. Brouwer, Teuntje
 5. Brouwer, Teunis
 6. Brouwer, Wendelina
 7. Brouwer, Evert

Pedigree

 1. Hulsteijn, Teunis Hendriks
  1. Bosch, Francijn
   1. Hulsteijn, Teunis
   2. Hulsteijn, Wendelina
   3. Hulsteijn, Grietje
   4. Hulsteijn, Everd
   5. Hulsteijn, Hendrik
   6. Hulsteijn, Ezijna
   7. Hulsteijn, Evert
   8. Hulstein, Grietje
    1. Brouwer, Evert
     1. Brouwer, Arnold
     2. Brouwer, Teunis
     3. Brouwer, Francyna
     4. Brouwer, Teuntje
     5. Brouwer, Teunis
     6. Brouwer, Wendelina
     7. Brouwer, Evert
   9. Hulstein, Aalbert
   10. Hulstijn, Hendrik

Ancestors

Source References

 1. transcribed by Harry Bruger, 2008: Notaris L.J. van der Sluis, te Velp - protocol van de jaren 1814-1822
   • Date: 1815-01-27
   • Page: 1815-01-27 (Aktenr: 3)
   • Citation:

    Aktenr: 3.
    Datum: 27‐1‐1815.
    Soort: huwelijkse voorwaarden.
    Partijen: Evert Brouwer, oud 28 jr., luitenant van de Landstorm, wonende te Rozendaal, zn. van wijlen Arend Brouwer en wijlen Teuniske van Zadelhof enerzijds, en Grietje Hulstijn, oud 28 jr., particuliere, wonende te Velp, dr. van wijlen Teunis Hulstijn en wijlen Francijna Bos, geassisteerd met haar broer Evert Hulstijn, kasteleinin de Zwaan te Velp, lijftochten elkaar aan hun wederzijdse goederen. Met een prelegaat aan haar nicht Francina Wendelina Hulstijn, dr. van haar broer Teunis Hulstijn en diens vrouw Jurriana Willemina Moll. Bij zijn kinderloze dood volgt een legaat aan zijn neef Evert Moll, zn. van Gerrit Moll en Cornelia Brouwer.

   • Translation:

    Aktenr: 3.
    Date: 27-1-1815.
    Type: prenuptial agreement.
    Parties: Evert Brouwer, 28 yrs old, lieutenant of the Storm Country, residing in Rozendaal, son. of the late Arend Brouwer and late Teuniske of Zadelhof one hand, and Gretel Hulstijn, aged 28 yrs, private, residing in Velp, daughter of the late Teunis Hulstijn and late Francijna Forest, assisted by her brother Evert Hulstijn, kasteleinin Swan in Velp, body trips together to their mutual goods. With a prelegaat to her niece Natasha Wendelina Hulstijn, daughter of her brother Teunis Hulstijn and his wife Jurriana Willemina Moll. In his childless death following a bequest to his nephew Evert Moll, son of Gerrit Moll and Cornelia Brouwer.

 2. Netherlands, Gelderland, Velp church records 1552-1903
   • Date: 1786-10-15
   • Page: 1786-10-15
   • 1786 Aalbert and Grietje Hulstein baptism
 3. transcribed by J.H. Bruger: Gezinsklappers Gemeente Velp en Dieren 1811-1817 en de gemeente Rheden 1818-1850
   • Page: p98 (Brouwer, Evert)
   • Citation:

    Brouwer, Evert
    geb. Rheden 8-11-1787, luitenant onder de Landstorm, bouwman, kastelein, logementhouder in De Zwaan, bij zijn huwelijk won. te
    Rozendaal, overl. Velp 22-9-1852, zn. van Arend Brouwer (overl. Rheden 13-11-1804) en Teuniske van Zadelhoff (overl. Rheden 26-
    3-1792)
    tr. Velp 9-2-1815 Grietje Hulstijn (Hulsteijn), geb. Velp 13-10-1786, logementhoudster, won. ald., overl. Velp 19-10-1853, dr. van
    Teunis Hulstijn (overl. Velp 24-12-1809) en Francyna Bos (overl. Velp 9-4-1813) ° GA Rheden: voorl. inv.nr 610, 2-10-1820 (nr 39)
    Uit dit huwelijk:
    1. Arnold, geb. Velp 3-11-1815 (huis nr 102)
    2. Teunis, geb. Velp 8-10-1817, overl. Velp 23-8-1822 (huis nr 102)
    3. Francyna, geb. Velp 1-10-1819, ongehuwd, overl. Velp 19-10-1850
    4. Teuntje, geb. Velp 22-11-1821
    5. Teunis, geb. Velp 28-1-1824, architect, overl. Velp 17-3-1853
    6. Wendelina, geb. Velp 22-7-1826 (huis nr 102)
    7. Evert, geb. Velp 1-8-1828 (huis nr 102)