Gezinsklappers Gemeente Velp en Dieren 1811-1817 en de gemeente Rheden 1818-1850

Author transcribed by J.H. Bruger

Narrative

• De klapper op de akten van de burgerlijke stand bevat de essentiële informatie over
geboorte, huwelijk en overlijden van personen in de gemeente Rheden.
Deze gemeente bestaat sinds 1 januari 1818 en is ontstaan uit de samenvoeging van
de gemeenten Velp (exclusief Rozendaal) en Dieren (inclusief Rheden, Rhedersteeg en
Middachtersteeg (= De Steeg), Ellecom, Spankeren en Laag Soeren, alsmede de
buurschappen Fraterwaard en Havikerwaard). De gemeenten Velp (inclusief
Rozendaal) en Dieren hebben bestaan van 1811‐1817.

• Omdat met name in de beginperiode van deze registratie namen nog regelmatig op
klank werden opgeschreven is het niet mogelijk gebleken om een strikt alfabetische
volgorde te hanteren. Daarom is uitgegaan van de stamvorm van een naam, en zijn
varianten hier tussen geplaatst. Garritsen treft men dus aan tussen Gerritsen,
Harmsen tussen Hermans en Egbers tussen Egberts. Afwijkende schrijfwijzen van
zowel voornamen als familienamen zijn tussen haakjes ( ) geplaatst.

• Het probleem van de ‘ij’‐klank (of ‘y’ en ‘ei’) is voorlopig opgelost door alle
spellingswijzen te groeperen en te alfabetiseren onder de zgn. lange ‘ij’. Dus b.v.
Reinders staat tussen Rijnders.

• In de akten is veelal sprake van de vermelding van een huisnummer, betrekking
hebbend op lijsten die in 1806 van elk dorp afzonderlijk zijn aangelegd. Huizen die
sedert dat jaar nieuw werden gebouwd kregen alle het nummer 0, eventueel met een
nadere aanduiding van het wél genummerde huis, waar het betreffende huis het
dichtste bij stond. Met de nodige reserves kan aan de hand van de huisnummering
worden nagegaan of men binnen het dorp verhuisde. Hier zij echter opgemerkt dat de
huisnummerregistratie in de burgerlijke stands akten bepaald niet foutloos is. Zo werd
nogal eens een huisnummer vermeld dat in de praktijk een huis betrof (een nummer
0) dat nabij het bedoelde genummerde huis stond.

• Gebruikte afkortingen, begrippen en symbolen:

* = geboren
~ = gedoopt jr. = jaar
† = overleden maternel = van de kant van de grootmoeder
< = vóór mog. = mogelijk
> = na paternel = van de kant van de grootvader
ald. = aldaar tr. = trouwt
Dld = Duitsland won. = wonende
dr. = dochter zn. = zoon

References

 1. P419
  1. Moll, Evert
 2. p364 (Labots, Gerrit)
  1. Birth
   1. Labots, Gerrit
  2. Death
   1. Labots, Gerrit
  3. Goedings, Johanna
  4. Labots, Gerrit
  5. Labots, Gerrit
 3. p364 (Labots, Jacob)
  1. Labots, Jacob
 4. p364 (Labots, Johannes)
  1. Death
   1. Willemse, Jan
  2. Dienstmeid
   1. Willemsen, Jantje
  3. Labots, Johannes
  4. Residence
   1. ter Let, Jacomijna
  5. Willemse, Jan
  6. Willemsen, Jantje
  7. ter Let, Jacomijna
 5. p418
  1. Death
   1. van Zadelhoff, Cornelia
  2. Moll, Evert
  3. van Zadelhoff, Cornelia
 6. p419
  1. Moll, Evert Jan
 7. p419 (Moll, Gerrit)
  1. Moll, Gerrit
 8. p419 (Moll, Hendrik)
  1. Moll, Hendrik
 9. p419 (Moll, Jan Willem)
  1. Moll, Jan Willem
 10. p419 (Moll, Jan Willem)
  1. Moll, Jan Willem
 11. p419-420 (Moll, Lubbertus)
  1. Moll, Lubbertus
 12. p503 (Schut, Willem)
  1. Schut, Willem
 13. p547 (Thomassen, Gerrit)
  1. Birth
   1. Thomassen, Cornelis
  2. Birth
   1. Thomassen, Anna Maria
  3. Birth
   1. Thomassen, Johannes
  4. Huis nr 13
   1. Thomassen, Gerrit
  5. Thomassen, Anna Maria
  6. Thomassen, Cornelis
  7. Thomassen, Gerret
  8. Thomassen, Gerrit
  9. Thomassen, Johannes
  10. Thomassen, N.N.
  11. huis nr 0
   1. Thomassen, N.N.
 14. p548 (Thomassen, Geurt)
  1. Birth
   1. Thomassen, Geurt
  2. Thomassen, Geurt
 15. p621 (Zadelhoff, Barend Thomas van)
  1. van Zadelhoff, Barend Thomas
 16. p624 (Zadelhoff, Haske Steven van)
  1. van Sadelhoff, Haske Steven
 17. p624 (Zadelhoff, Hendrik van)
  1. van Zadelhoff, Hendrik
 18. p98 (Brouwer, Evert)
  1. Architect
   1. Brouwer, Teunis
  2. Birth
   1. Brouwer, Evert
  3. Birth
   1. Hulstein, Grietje
  4. Birth
   1. Brouwer, Arnold
  5. Birth
   1. Brouwer, Teunis
  6. Birth
   1. Brouwer, Francyna
  7. Birth
   1. Brouwer, Teuntje
  8. Birth
   1. Brouwer, Teunis
  9. Birth
   1. Brouwer, Wendelina
  10. Birth
   1. Brouwer, Evert
  11. Bosch, Francijn
  12. Bouwman
   1. Brouwer, Evert
  13. Brouwer, Arnold
  14. Brouwer, Evert
  15. Brouwer, Evert
  16. Brouwer, Francyna
  17. Brouwer, Teunis
  18. Brouwer, Teunis
  19. Brouwer, Teuntje
  20. Brouwer, Wendelina
  21. Death
   1. Brouwer, Evert
  22. Death
   1. Hulstein, Grietje
  23. Death
   1. Hulsteijn, Teunis Hendriks
  24. Death
   1. Bosch, Francijn
  25. Death
   1. Brouwer, Teunis
  26. Death
   1. Brouwer, Teunis
  27. Hulsteijn, Teunis Hendriks
  28. Hulstein, Grietje
  29. Kastelein
   1. Brouwer, Evert
  30. Logementhouder in De Zwaan
   1. Brouwer, Evert
  31. Luitenant onder de Landstorm
   1. Brouwer, Evert
  32. Marriage
   1. Brouwer, Evert
   2. Hulstein, Grietje