Parenteel van Lubbert BRAAKMAN

Author Wil Braakman
Publication information Sept 26, 1999

Narrative

PARENTEEL
van
Lubbert BRAAKMAN


1. Lubbert BRAAKMAN [608], geb. Loenen ca. 1679, papiermaker, overl. vóór
14 dec. 1735, zn [215] van Lubbert Aerts(en) BRAAKMAN [590], Mr.
Papiermaker, en Geertje LAMBERTS [591],
tr. (1) [224] Willemken JANS
[609],
tr. (2) [225] vóór 1711 Maesken FREDRIX [610].
Lubbert (Lubbertsz) Braakman volgt zijn vader op als pachter op de
Hunekampsmolen na 1685. Hij werkte later ook op de Beekhuizermolen
samen met zijn broer Hendricus, die hem na zijn dood als pachter
opvolgde. Een knecht met kost en inwoning verdiende in contant geld
bijzonder weinig. Kerkkamp vond in een gerichtssignaat van 1707 een
jaarloon van slechts 36 gld, een paar schoenen en vrij hoofdgeld
vermeld voor een knecht van de Velpse papiermaker Lubbert Lubbertsz
Braakman. Uit het huwelijk tussen Lubbert en Willemken Jans werd in
1700 een tweeling geboren: de dochters Janna en Geertruit, die 9
december te Velp werden gedoopt. Deze meisjes zijn beiden, in de vijfde
generatie, rechtstreekse voorouders ieder van een nobelprijswinnaar.
Janna van prof. dr. H. Kamerlingh Onnes en Geertruit van prof. dr.
H.A. Lorentz. Zie voor vermelding ook Gens Nostra sept 1972 het arrt.
van dhr A.A. van Craats: "Het gezamenlijk voorouderpaar in der
kwartieren van de Nobelprijswinnaars prof. dr. H.Kamerlingh Onnes en
prof.dr. H.A.Lorentz." Als weduwnaar is Lubbert hertrouwd met Maesken
Frerix (Frederiks), die in 1735 weduwe van Lubbert Braakman wordt
genoemd en in 1749 nog in leven was. Recht. Arch. Veluwe, inv.nr. 947,
proto-collen van bezwaar Beekbergen 1733-1750, buurtschap Engeland fol.
212 d.d. 14-12-1735: Maasje Fredrix wed. en boedelhouderse van wijlen
Lubbert Braakman, geassisteerd met haaren neeffs Fredrick Braakman, zij
heeft in ieder geval een broer Evert Fredrix, een zuster Grietje Fredrix
gehuwd met Gerrit Willems, verder worden in deze akte ook nog genoemd
Henricus Braakman gehuwd met Jacobje Fredrix.
Uit het eerste huwelijk:
1. Janna (Johanna) [611], ged. Velp 9 dec. 1700, volgt 1.1.
2. Geertruit [615], ged. Velp 9 dec. 1700, volgt 1.2.
3. Lubbertus [1400], geb. ca. 1703, volgt 1.3.
Uit het tweede huwelijk:
4. Frederika [619], ged. Velp 17 maart 1711.
5. Aelbert [620], ged. Velp 25 aug. 1715.

1.1. Janna (Johanna) BRAAKMAN [611], ged. Velp 9 dec. 1700, overl. vóór 1776,
tr. [227] Hendrik WILBRINK [614], ged. Apeldoorn 5 juli 1696, Mr. Papiermaker,
overl. ca. 1771, of 1775/1776, zn [226] van Willem Peters WILBRINK [612]
en Beerentien JANSEN [613]. Tussen 1733 en 1744 lieten Hendrik en Johanna
zes kinderen in Velp dopen. Hendrik Wilbrink was Mr. Papiermaker op de
Keienberg te Velp 1730-1771, 1760 geerfde van Velp. Wilbrink heeft
kennelijk niet slecht geboerd, want in 1756 kon hij een huis met
toebehoren en een weide, genaamd de Gheer kopen. Zijn schoonzoon Hendrik
Roes volgt hem als pachter op op de molen aan de Keienberg.
Uit dit huwelijk:
1. Willemken [1145], geb. Velp 4 febr. 1731, volgt 1.1.1.
2. Willem [1117], geb. 1739, papiermaker, kastelein,
tr. [437] 27 maart 1763 Willemina ter LET(H) [1120].
Na de dood van Lambertus Braakman pacht Willem Wilbrink als volleerd
papiermaker de pacht over van de Beekhuizermolen voor zes jaar. De pacht
was 150 gld. per jaar. Op vijftigjarige leeftijd gaf Willem de
papiermakerij op. Hij verkocht op 15 april 1788 het gaandewerk van zijn
molen voor 1200 gld en de schuur voor 800 gld aan Jan de Bruyn en kocht
op 26 april van de erfgenamen van Rutgerus Jans en Gerritje Wiltink een
huis, van ouds genaamd 'de Prins'. Dit was een herberg, waar Willem
kastelein werd. Hij was in de Franse tijd maire van Velp.
Uit dit huwelijk zijn 3 zonen en 1 dochter geboren.
3. Lubberta [1118], geb. Velp 1742, volgt 1.1.3.
4. Aert [1119], geb. Velp 1744.
Aert is omstreeks 1763 naar Maastricht vertrokken.

1.1.1. Willemken WILBRINK [1145], geb. Velp 4 febr. 1731,
tr. [451] Velp 1754 Jacob LABOTZ [1146], geb. ald. 23 jan. 1718, Papiermaker,
zn [460] van Aart LABOTZ [1165], Papiermaker.
Uit dit huwelijk:
1. Berendina [1147], geb. Velp 26 mei 1771, volgt 1.1.1.1.

1.1.1.1. Berendina LABOTZ [1147], geb. Velp 26 mei 1771,
tr. [452] Velp 1797 Aelbert COER(T)S [1148], geb. Arnhem 1 jan. 1767.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus COERS [1149], geb. Arnhem 28 juli 1803, volgt 1.1.1.1.1.

1.1.1.1.1. Jacobus COERS [1149], geb. Arnhem 28 juli 1803,
tr. [453] Arnhem 1824 Jenneken GERRITSEN [1150], geb. ald. 4 aug. 1803.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Gerdina [1151], geb. Arnhem 12 juli 1829, volgt 1.1.1.1.1.1.

1.1.1.1.1.1. Anna Gerdina COERS [1151], geb. Arnhem 12 juli 1829,
tr. [454] Arnhem 1852 Harm KAMERLINGH ONNES [1152], geb. Groningen 24 juni
1819.
Uit dit huwelijk:
1. Heike [1153], geb. Groningen 21 sept. 1853, Prof. Dr., overl./begr.
Leiden/Voorschoten 21 febr. 1926/25 febr. 1926,
tr. [596] Den Haag 8 sept. 1887 Maria Adriana Wilhelmina Elisa
BIJLEVELD [1556], geb. Brielle 6 mei 1861, overl. Leiden 7 dec.
1938, dr [595] van Rudolf Theodoor BIJLEVELD, MR. [1554] en Jacoba
Wilhelmina HARTMAN [1555].
Nederland natuurkundige van 1882-1923 hoogleraar in de Physica
Rijksuniversiteit van Leiden (1882-1923), waar hij het krogeen
laboratorium inrichtte, bestemd voor onderzoekingen bijlage
temperaturen. Hier werden door Kamerlingh Onnes en zijn medewerkers
uiters belangrijke resultaten geboekt, waar onder de vloeibaarmaking
van het helium (in 1908) en de ontdekking van de suprageleidende
toestand der metalen (1911). In 1913 Nobelprijs voor natuurkunde.

1.1.3. Lubberta WILBRINK [1118], geb. Velp 1742,
tr. [438] Velp 8 april 1768 Hendrik ROES [1121], papiermaker.
Lubberta vertrok 11 januari 1769 met attestatie naar Apeldoorn, maar
werd 2 mei 1772 weer als lidmaat van de gereformeerde gemeente van
Velp ingeschreven. Hendrik Roes werd eerst op 29 april 1776 op
belijdenis als lidmaat aangenomen. Hun eerste kind werd eerst in 1774
geboren. Wat deed Lubberta drie jaar lang zonder man in Apeldoorn?
Hendrik Roes ging in 1785 naar Arnhem. Hendrik volgt zijn schoonvader
Hendrik Wilbrink op als papiermaker/pachter op de molen aan de
Keienberg.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik [1122], geb. Velp 4 dec. 1774.

1.2. Geertruit BRAAKMAN [615], ged. Velp 9 dec. 1700,
tr. kerkel. [229] 1729 Hendrik MOLL [618], ged. Velp 16 juni 1709, zn [228]
van Evert MOLL [616] en Jurriana van WYSSEREN (WIJFEL) [617].
Uit dit huwelijk:
1. Evert [1154], geb. Velp 26 febr. 1730, volgt 1.2.1.
2. Willemijna MOL [8162], geb. Velp 17 maart 1733.
3. Lubbertus MOL [8163], geb. Velp 15 jan. 1736.
4. Jurriana MOL [8164], geb. Velp 11 dec. 1737.
5. Lubbert MOL [8165], geb. Velp 24 juni 1741.
6. Willemina MOL [8166], geb. Velp 26 sept. 1745.

1.2.1. Evert MOLL [1154], geb. Velp 26 febr. 1730, overl. ald. 26 mei 1806,
tr. [455] Velp 1767 Geertruid van DONSELAAR [1155], geb. ca. 1742, dr [3204]
van Gerrit Gijsbert van DONSELAAR [8167] en Anna Maria OPDAL [8168].
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid [8169], geb. ca. 1771, volgt 1.2.1.1.
2. Hendrik [8234], geb. ca. 1773.
3. Gerrit [1156], geb. Velp 28 sept. 1776, volgt 1.2.1.3.

1.2.1.1. Geertruid MOLL [8169], geb. ca. 1771, overl. Rozendaal 1 nov. 1831,
tr. [3205] Johan Hendrik Wilhelm KUPPER [8170], geb. Duisburg ca. 1766, overl.
Rozendaal 16 mei 1840.
Uit dit huwelijk:
1. Elsabetta [8171], geb. Rozendaal 17 okt. 1799, overl. ald. 8 jan. 1811.
2. Evert [8172], geb. Rozendaal 4 dec. 1800, overl. ald. 18 juni 1806.
3. Peter Theodor [8173], geb. Rozendaal 28 aug. 1802, volgt 1.2.1.1.3.
4. Everdina [8174], geb. Rozendaal 2 aug. 1806, overl. ald. 8 nov. 1806.
5. Wilhelmina [8175], geb. Rozendaal ca. 810.

1.2.1.1.3. Peter Theodor KUPPER [8173], geb. Rozendaal 28 aug. 1802,
tr. [3206] Rheden 15 mei 1833 Geertrui MOLL [8176], geb. ald. 21 april 1805,
dr [456] van Gerrit MOLL [1156] en Cornelia BROUWER [1157].
Uit dit huwelijk:
1. Anthonia [8187], geb. ca. 1832, overl. Rozendaal 31 aug. 1842.

1.2.1.3. Gerrit MOLL [1156], geb. Velp 28 sept. 1776,
tr. [456] Rheden 19 sept. 1802 Cornelia BROUWER [1157], geb. ald. 7 febr.
1782, overl. Rozendaal 14 aug. 1831, dr [3203] van Arend BROUWER [8160]
en Teuniske van ZADELHOFT [8161].
Uit dit huwelijk:
1. Teuniske(n) [1158], geb. Rheden 12 maart 1803, volgt 1.2.1.3.1.
2. Geertrui [8176], geb. Rheden 21 april 1805, volgt 1.2.1.3.2.
3. Evert [8177], geb. Rheden 13 okt. 1806, volgt 1.2.1.3.3.
4. Arent MOL [8178], geb. Rheden ca. 1807, overl. Velp 26 april 1809.
5. Antje [8179], geb. Rozendaal 3 nov. 1810,
tr. [3207] Rozendaal 5 febr. 1835 Jan Rijnoud van INGEN [8184], geb.
Arnhem ca. 1814, zn [3208] van Gerrit van INGEN [8185] en Johanna
Christina STECK [8186].
6. Gerrit [8180], geb. Rozendaal ca. 1812, overl. ald. 25 nov. 1830.
7. Cornelis [8181], geb. ca. 1814.
8. Anna Maria [8183], geb. Rozendaal 8 jan. 1821.
9. Harmen [8182], geb. Rozendaal 14 juni 1822, volgt 1.2.1.3.9.

1.2.1.3.1. Teuniske(n) MOLL [1158], geb. Rheden 12 maart 1803,
tr. [458] Rheden 1820 Tobias Hendrik LORENTZ [1159], geb. Otterlo 20 april
1791, zn [457] van Friedrich Gottlob LORENTZ [1163] en Berendina
WILBRINK [1164].
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Frederik [1160], geb. Arnhem 24 jan. 1822, volgt 1.2.1.3.1.1.

1.2.1.3.1.1. Gerrit Frederik LORENTZ [1160], geb. Arnhem 24 jan. 1822,
tr. [459] Geertruid van GINKEL [1161], geb. Utrecht 11 juni 1826.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Antoon [1162], geb. Arnhem 18 juli 1853, Prof. Dr., overl. Haarlem
4 febr. 1928,
tr. [598] Amsterdam 15 juli 1881 Aletta Catharina KAISER [1559], geb. ald.
15 april 1858, overl. ald. 1 okt. 1931, dr [597] van Johann Wilhelm
KAISER, PROF.DR. [1557] en Johanna BUISMAN [1558]. Nederlands
natuurkundige. Hoogleraar natuurkunde te Leiden (1878-1912), daarna
curator van Teyler's Stichting te Haarlem. In 1903 Nobelprijswinnaar
voor natuurkunde, genoot internationaal vermaardheid. Voorzitter van de
Zuiderzeecommissie. Op het gebied der theroretische natuurkunde heeft
H.A. Lorentz baanbrekende onderzoekingen verricht; met name is hij de
grondlegger der elektronentheorie. Door zijn onderzoekingen heeft hij
de grondslag gelegd tot de door Einstein ontworpen
relativiteitstheorie. Werken: Theorie van de reflectie en breking van
het licht (diss. 1875), Leerboek der differentiaal - en
integraalrekening (1900), Beginselen der natuurkunde (4e dr. 1906)
Zichtbare en onzichtbare bewegingen (1901), Lessen over theoretische
natuurkunde (1919). Bron Oosthoek encyclopedie.

1.2.1.3.2. Geertrui MOLL [8176], geb. Rheden 21 april 1805,
tr. [3206] Rheden 15 mei 1833 Peter Theodor KUPPER [8173], geb. Rozendaal 28
aug. 1802, zn [3205] van Johan Hendrik Wilhelm KUPPER [8170] en
Geertruid MOLL [8169].
Uit dit huwelijk:
zie verder bij 1.2.1.1.3.

1.2.1.3.3. Evert MOLL [8177], geb. Rheden 13 okt. 1806,
tr. [3209] Rozendaal 8 nov. 1838 Cornelia LETTERIE [8188], geb. Den Haag ca.
1807, dr [3210] van Gijsbert LETTERIE [8189] en Cornelia de VRINT
[8190].
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia [8191], geb. Rozendaal 13 mei 1840.
2. Clasina Gijsbardina [8192], geb. Rozendaal 26 juli 1841.

1.2.1.3.9. Harmen MOLL [8182], geb. Rozendaal 14 juni 1822, schaapherder,
bakker, overl. Ermelo 3 mei 1902,
tr. [3211] Johanna Anthonia LABOTHS [8193], geb,. Rozendaal 5 febr. 1821,
overl. Nijkerk 21 nov. 1887, dr [3212] van Gerrit LABOTHS [8194] en
Johanna GOEDINGS [8195].
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit [8196], geb. Nijkerk 26 dec. 1849, volgt 1.2.1.3.9.1.
2. Jacob [8197], geb. Nijkerk 17 nov. 1851, volgt 1.2.1.3.9.2.
3. Geertje [8198], geb. Nijkerk 31 okt. 1853.
Geertje is geboren in de Veenestraat.
4. Cornelis [8199], geb. Nijkerk 21 aug. 1855, bakker,
tr. [3213] Nijkerk 18 mei 1887 Hendrijke van WIJLAND [8202], geb. ald.
ca. 1855, dr [3214] van Abraham van WIJLAND [8203] en Willempje van
den BEEREKAMP [8204]. Cornelis is geboren in de Veenestraat.
5. Johanna [8200], geb. Nijkerk 24 juni 1857,
tr. [3215] Nijkerk 28 mei 1890 Fake ten KAATE [8205], geb. ca. 1862, zn
[3216] van Jannes ten KAATE [8206] en Frijntje DIJKSTRA [8207].
6. Antje [8201], geb. Nijkerk 24 maart 1860, volgt 1.2.1.3.9.6.

1.2.1.3.9.1. Gerrit MOLL [8196], geb. Nijkerk 26 dec. 1849, koopman,
tr. [3217] Nijkerk 12 nov. 1884 Geertje BEUKERS [8208], geb. ald. 13 febr.
1855, dr [3218] van Fredrik Jan BEUKERS [8209], wolkammer, en Aaltje
van KOOT [8210]. Gerrit is geboren in de Veenestraat.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna [8211], geb. Amsterdam 2 jan. 1886,
tr. [3219] Adrianus van APELDOORN [8218].
Johanna is geboren in de Holkerstraat.
2. Aaltje [8212], geb. Nijkerk 12 sept. 1887, overl. ald. 18 okt. 1960.
Aaltje is geboren in de Holkerstraat. De datumgegevens zijn afkomstig
van de grafsteen in Nijkerk waar zij ligt begraven.
3. Hermina [8213], geb. Nijkerk 28 dec. 1888, overl. ald. 23 mei 1976.
Hermina is geboren in de Holkerstraat. De overlijdensdatum is afkomstig
van de grafsteen in Nijkerk waar zij ligt begraven.
4. Jansje [8214], geb. Nijkerk 3 juni 1890, overl. ald. 13 mei 1891.
Jansje is geboren in de Holkerstraat.
5. Jansje [8215], geb. Nijkerk 9 febr. 1892, overl. ald. 16 dec. 1893.
Jansje is geboren in de Holkerstraat.
6. Gerrit [8216], geb. Nijkerk 21 juni 1893, overl. Kingston Ontario 8 dec.
1975,
tr. [3220] Nijkerk 16 febr. 1927 Johanna Maria van de BUNT [8219], geb.
ald. 12 juni 1902, overl. Kingston Ontario 24 juli 1966, dr [3221] van
Manus van de BUNT [8220], boer, koopman, molenaar en graanhandelaar, en
Marritje LASEUR [8221]. De bronvermelding van Johanna Maria geeft aan:
Obituary in Kingston Whig-Standard 1966-7-25: Passed peacefully into
rest at Hotel-Dieu Hospital on Sunday July 24, 1966. Johanna van de
Bunt, of Odessa, dearly beloved by her husband Gerrit Moll and family.
...Interment Cataraqui Cemetary.
7. Fredrik Jan [8217], geb. 24 dec. 1901, overl. Nijkerk 31 maart 1972.
Fredrik Jan is geboren in de Holkerstraat. De datumgegevens zijn
afkomstig van de grafsteen in Nijkerk alwaar F.J. ligt begraven.

1.2.1.3.9.2. Jacob MOLL [8197], geb. Nijkerk 17 nov. 1851, bakker,
tr. [3222] Nijkerk 25 april 1888 Hilletje van AMERONGEN [8222], dr [3223] van
Renger van AMERONGEN [8223] en Hilletje PRUIJS [8224]. Jacob is geboren
in de Veenestraat.
Uit dit huwelijk:
1. Renger [8225], geb. 5 juni 1894, volgt 1.2.1.3.9.2.1.

1.2.1.3.9.2.1. Renger MOLL [8225], geb. 5 juni 1894, overl. Nijkerk 21 jan.
1962,
tr. [3226] N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Beppie [8232], overl. Nijkerk.
Beppie overleed op 9 jarige leeftijd tengevolge van tonsilectomy (de
operatie van het verwijderen van de keelamandelen).
2. Hilletje [8233].

1.2.1.3.9.6. Antje MOLL [8201], geb. Nijkerk 24 maart 1860, overl. ald. 31 mei
1941,
tr. [3224] Nijkerk 27 nov. 1889 Hermanus SNAPPER [8226], geb. ald. 15 juli
1864, veehouder, zn [3225] van Johannes SNAPPER [8227], tuinman, en
Woutera WITTEVEEN [8228]. Hermanus is geboren in de Singel.
Uit dit huwelijk:
1. Hermina [8229], geb. Nijkerk ca. jan. 1896, overl. ald. 24 aug. 1896.
2. Hermen [8230], geb. Nijkerk 13 juni 1897, overl. ald. 13 juni 1897.
3. Hermina [8231], geb. 28 dec. 1898, overl. Nijkerk 28 febr. 1983.
Datumgegevens van de grafsteen in Nijkerk al waar Hermina ligt
begraven.

 

1.3. Lubbertus BRAAKMAN [1400], geb. ca. 1703, ondertr. [542]/tr. Nijmegen/
Neerbosch 15 april 1731/6 mei 1731 Gerritje Jochems HULSHOF [1401],
ged. Vaassen 10 mei 1705, dr [543] van Jochem Roelofs HULSHOF [1402],
Mr. Papiermaker, en Joanna Warners VEENHUYSEN [1403]. De naam Hulshof
is ontleend aan het erf Hulshof(f) ook wel Hulshaven genaamd, gelegen in
de Wormingermark te Apeldoorn. Van oudsher was dit leengoed van de
Proosdij van St. Lebuinus te Deventer. Gerritje erft in 1743 van haar
oom Jan Dries Veenhuizen. Gerritje woont ten tijde van het huwelijk van
haar zoon Joachim en later bij het huwelijk van zoon Aardt in Druten
(resp. 1773 en 1776).
Uit dit huwelijk:
1. Joachim [1404], ged. Arnhem 3 febr. 1732, volgt 1.3.1.
2. Lubbertus [2627], ged. Arnhem 13 aug. 1733.
3. Wilmina [2628], ged. Arnhem 25 nov. 1734.
4. Johanna [2629], ged. Arnhem 31 jan. 1737.
5. Lubberdijna [2630], ged. Arnhem 11 nov. 1738.
6. Aardt [2631], ged. Arnhem 18 juni 1741, volgt 1.3.6.
7. Johannes [2632], ged. Arnhem 25 juli 1743,
ondertr. [990] Heerewaarden 1775, tr. ca. 1775, tr. kerkel. Gameren 1775
Maria ROMEINDERS [2636], geb. Lith, eerder gehuwd met [989] Jan
CLOPPENBURG [2637].
8. Jacoba Gerharda [2633], ged. Arnhem 8 aug. 1745.
9. Lamberth [2634], ged. Arnhem 5 maart 1747.
10. Johanna Maria [2635], ged. Arnhem 30 juni 1748.

1.3.1. Joachim BRAAKMAN [1404], ged. Arnhem 3 febr. 1732,
tr. (1) [544] Amsterdam 6 aug. 1773 Johanna HEYVELD [1405], geb. Dordrecht,
tr. (2) [545] Amsterdam 27 maart 1789 Catharina BOELE [1406], geb. ca. 1760,
overl. ald. 30 nov. 1808. Volgens de trouwakte van zoon Lambertus is
Joachim overleden in Franse krijgsdienst. Joachim laat zich op
17-9-1782 inschrijven in het poortersboek van Amsterdam (nr. 27 blz. 55)
met het beroep van 'Tapper'. Joachim en Johanna woonden beiden in de
Ridderstraat te A'dam. Johanna uit Dordrecht gereformeerd, was wed. v.
Evert van Slingerland. Catharina is begraven op het Sint Anthonie
Kerkhof te Amsterdam. Zij woonde Oostenburg Kleine straat.
Uit het tweede huwelijk:
1. Nicolaas [1407], ged. Amsterdam 10 febr. 1790.
Nicolaas is in de Zuiderkerk te A'dam gedoopt.
2. Lambertus [1408], ged. Amsterdam 29 april 1791, volgt 1.3.1.2.

1.3.1.2. Lambertus BRAAKMAN [1408], ged. Amsterdam 29 april 1791, zie onder,
overl. Wijk bij Duurstede 14 april 1871,
tr. [546] Wijk bij Duurstede 14 april 1831 Johanna KNOOP [1409], geb. ald.
1808, ged. (r.k.) ald. 4 febr. 1808, dr [547] van Casper KNOOP [1410],
vleeshouwer te Wijk bij Duurst, en Johanna de BRUIN [1411]. Lambertus
is gedoopt in de Oude Kerk te A'dam. Bij het huwelijk was Lambertus
Koornmolenaar te Wijk bij Duurstede. In 1839 winkelier en in 1842
doodgraver.
Uit dit huwelijk:
1. Joachim Aart [1412], geb. Wijk bij Duurstede 15 april 1831, overl. ald. 18
april 1831.
2. Joachim Aart [1413], geb./ged. Wijk bij Duurstede 29 juni 1832/2 juli 1832,
volgt 1.3.1.2.2.
3. Casper [1414], geb. Wijk bij Duurstede 29 dec. 1833, overl. ald. 8 jan.
1834.
4. Johanna [4181], geb. Wijk bij Duurstede 1 aug. 1835, volgt 1.3.1.2.4.
5. Kasper [1416], geb. Wijk bij Duurstede 24 aug. 1837, volgt 1.3.1.2.5.
6. Pieter Anthonie [1417], geb. Wijk bij Duurstede 21 juni 1839, volgt
1.3.1.2.6.
7. Catharina [1418], geb. Wijk bij Duurstede 18 jan. 1842, overl. ald. 21 febr.
1842.
8. Catharina Cornelia [1419], geb. Wijk bij Duurstede 29 dec. 1842.
9. Carel [1420], geb. Wijk bij Duurstede 25 maart 1844, volgt 1.3.1.2.9.
10. Cornelia [1421], geb. Wijk bij Duurstede 30 dec. 1846.
11. Lamberta [1422], geb. Wijk bij Duurstede 7 juni 1849.

1.3.1.2.2. Joachim Aart BRAAKMAN [1413], geb./ged. Wijk bij Duurstede 29 juni
1832/2 juli 1832, arbeider/molenaarskn/metselaar, overl. ald. 25 febr.
1895,
tr. [548] Wijk bij Duurstede 3 nov. 1859 Elizabeth van GINKEL [1423].
Zij wonen in Wijk A no 236.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna [1424], geb. Wijk bij Duurstede 4 maart 1860, overl. ald. 14 juni
1880. Johanna is in Wijk A 261 geboren. Ongehuwd.
2. Lambertina [1425], geb. Wijk bij Duurstede 18 febr. 1864,
tr. [1120] Wijk bij Duurstede 24 juni 1886 Hendrik DIRKZE [2995], geb.
Utrecht ca. 1853, winkelbediende, eerder gehuwd met [1119] Hendrika de
BOUTER [2996], zn [1118] van Hendrik DIRKZE [2993] en Catharina BALFOORT
[2994].
3. Hendrikus Lambertus [1426], geb. Wijk bij Duurstede 22 juli 1867, overl.
ald. 15 aug. 1891. Hendrikus is geboren in Wijk A 236. Ongehuwd.
4. Lambertus [1427], geb. Wijk bij Duurstede 17 aug. 1870, timmerman, overl.
ald. 16 febr. 1897. Lambertus is geboren in Wijk A 457. Ongehuwd.

1.3.1.2.4. Johanna BRAAKMAN [4181], geb. Wijk bij Duurstede 1 aug. 1835,
tr. [1636] Zeist 29 april 1860 Gerrit van TELLINGEN [4182], geb. ald. 1836,
metselaar, zn [2124] van Henricus van TELLINGEN [2992], metselaar, en
Catharina PRONK [1415]. Bron huw: IGI Mormoonse Kerk
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus [4321], geb. Zeist 13 juni 1860.
2. Hendrika Johanna [4322], geb. Zeist 19 jan. 1862.
3. Catharina [4323], geb. Zeist 11 juli 1863.
4. Lambertus [4324], geb. Zeist 17 jan. 1865.
5. Hendrikus [4325], geb. Zeist 10 sept. 1866.
6. Gerrit [4326], geb. Zeist 7 maart 1868.
7. Karel [4327], geb. Zeist 25 nov. 1869.
8. Bertha [4328], geb. Zeist 23 nov. 1875.

1.3.1.2.5. Kasper BRAAKMAN [1416], geb. Wijk bij Duurstede 24 aug. 1837,
tapper/werkman/schuitenvoerder,
tr. (1) [549] Amsterdam 29 mei 1867 Maria Eva Magdalena STOCKFISCH [1428],
geb. ald. 2 dec. 1838,
tr. (2) [550] Amsterdam 8 nov. 1871 Jansje ten PIERIK [1429], geb. Velsen ca.
1842, dienstbaar, dr [562] van Gerrit ten PIERIK [1473], timmerman, en
Maria KLINGERS [1474],
tr. (3) [551] Amsterdam 14 okt. 1886 Catharina Geertruida ten PIERIK [1430],
geb. Velsen ca. 1839, dr [562] van Gerrit ten PIERIK [1473], timmerman,
en Maria KLINGERS [1474].
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus [1431], geb. Amsterdam 1862, schippersknecht,
tr. [563] Amsterdam 30 sept. 1885 Petronella NOORDMAN [1432], geb.
Beverwijk ca. 1864, dr [564] van Dirk NOORDMAN [1433], werkman te
Beverwijk, en Geertje LEBBERS [1434].
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria Johanna [1435], geb. Amsterdam 31 mei 1872.
Maria is geboren op het Singel.
3. Lambertus [1436], geb. Amsterdam 19 mei 1873, overl. ald. 6 aug. 1873.
Lambertus is geboren op het Singel Buurt N no. 25.
4. Gerhardus Lambertus [1437], geb. Amsterdam 26 sept. 1874.
Gerhardus is geboren in de Utrechtsedwarsstraat Buurt Z. no. 367.
5. Johanna Maria [1438], geb. Amsterdam 19 jan. 1876.
6. Kaspar [1439], geb. Amsterdam 12 maart 1877.
Kaspar is geboren in de Utrechtsedwarsstraat no. 165.

1.3.1.2.6. Pieter Anthonie BRAAKMAN [1417], geb. Wijk bij Duurstede 21 juni
1839, borstelmaker, overl. Utrecht 12 okt. 1918,
tr. [552] Wijk bij Duurstede 21 mei 1863 Elizabeth Maria van ZANTEN [1440],
geb. Beusichem, overl. Utrecht 19 febr. 1913, dr [1121] van Jacob van
ZANTEN [2997] en Elizabeth van ZANTEN [2998]. Pieter woont te Wijk bij
Duurstede in Wijk A. no. 240. In 1881 wonen zij in Utrecht op de
Groenelaan I 18.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob [1441], geb. Wijk bij Duurstede 24 nov. 1863, overl. Utrecht 10 nov.
1890.
2. Lambertus [1442], geb. Wijk bij Duurstede 10 juli 1866, overl. ald. 12 sept.
1866. Lambertus is geboren in Wijk A. no. 240.
3. Lambertus Adrianus [1443], geb. Wijk bij Duurstede 10 jan. 1869, overl. ald.
1 dec. 1869. Lambertus geboren in Wijk A. no. 240.
4. Lambertus [1444], geb. Wijk bij Duurstede 28 dec. 1870, volgt 1.3.1.2.6.4.
5. Elisabeth Cornelia [1445], geb. Wijk bij Duurstede 25 sept. 1873, volgt
1.3.1.2.6.5.
6. Johanna [1452], geb. Wijk bij Duurstede 30 mei 1876, overl. ald. 27 aug.
1876. Johanna geboren in Wijk A. 287.
7. Johan [1446], geb. Wijk bij Duurstede 20 jan. 1878, volgt 1.3.1.2.6.7.
8. Cornelia [1447], geb. Utrecht 10 mei 1881,
tr. [556] Utrecht 11 sept. 1901 Pieter Jacobus van DOORN [1454], geb.
Jutphaas ca. 1878, arbeider, zn [568] van Hendrik van DOORN [1481],
arbeider, en Mijde de KRUYF [1482]. Cornelia is geboren in de
Groenelaan I 18. Getuigen bij het huwelijk zijn: Lambertus Braakman
oud 30 jaar en Johan Braakman oud 23 jaar, broeders van de bruid.
Hubertus van Doorn oud 27 jaar , broer van de bruidegom en G.J. van de
Leur agent van politie oud 33 jaar, zwager van de bruid.
9. Jansje [3000], geb. Utrecht ca. 1884,
tr. [1123] Utrecht 24 juli 1907 Hendrikus Gerardus SCHRAM [3003], geb.
ald. 8 maart 1881, machinist, zn [1122] van Hendrik SCHRAM [3001] en
Goverdina Jacoba HOMBURG [3002].

1.3.1.2.6.4. Lambertus BRAAKMAN [1444], geb. Wijk bij Duurstede 28 dec. 1870,
werkman/metselaar, overl. Utrecht 14 mei 1930,
tr. [553] Utrecht 24 nov. 1897 Johanna Catharina OTTEN [1448], geb. ald. ca.
1876, dr [565] van Johannes OTTEN [1475] en Hendrina Wilhelmina JANSZEN
[1476].
Uit dit huwelijk:
1. Piet [1449], geb. Utrecht 9 nov. 1897, volgt 1.3.1.2.6.4.1.
2. Jacob [3004], geb. Utrecht ca. 1904, werkman, overl. ald. 24 mei 1922.
3. Jacoba [3005], geb. Utrecht ca. febr. 1910, overl. ald. 25 sept. 1910.
4. Johannes [3006], geb. Utrecht ca. maart 1911, overl. ald. 22 juli 1911.

1.3.1.2.6.4.1. Piet BRAAKMAN [1449], geb. Utrecht 9 nov. 1897, werkman NCS, overl.
Utrecht 5 juli 1941,
tr. [209] Utrecht 8 mei 1918 Francina ULLM [579], geb. ald. 13 febr. 1896.
Uit dit huwelijk:
1. Anton Gerrit Willem [5698], geb. Utrecht 1 jan. 1916,
tr. [2224] 16 febr. 1938 M.M. GRIMMELIKHUIJZEN [5701].
2. Johanna Catharina [5699], geb. Utrecht 8 aug. 1918.
3. Lambertus [5700], geb. Utrecht 7 nov. 1919.
4. Francina [580], geb. Utrecht Bron: geb. akte nr. 1056 15 mei 1923,
werkster/serveerster,
tr. (1) [210] Dirk de LIEFDE [581], overl. ca. aug. 1956,
tr. (2) [211] Utrecht 5 dec. 1962 Cornelis GRIMMELIKHUIJZEN [582], geb.
24 april 1920.

1.3.1.2.6.5. Elisabeth Cornelia BRAAKMAN [1445], geb. Wijk bij Duurstede 25
sept. 1873,
tr. [554] Utrecht 23 dec. 1891 Gerardus Johannes van de LEUR [1450], geb. ald.
16 mei 1867, steenhouwer/agent van politie, zn [566] van Arie van de
LEUR [1477], schilder, en Elisabeth RONGEN [1478]. Elisabeth is geboren
op A 287.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob [1451], geb. Utrecht 14 april 1891.
Getuige bij de geboorte is Joachim Lambertus Braakman oud 74 jaar (dus
geboren ca. 1817 - Bij wie hoort hij?)

1.3.1.2.6.7. Johan BRAAKMAN [1446], geb. Wijk bij Duurstede 20 jan. 1878,
werkman/stoker, overl. Utrecht 13 sept. 1981,
tr. [555] Utrecht 27 jan. 1897 Anna Maria LENSINK [1453], geb. ald. 6 jan.
1878, dr [567] van Bartholomeus LENSINK [1479], timmerman, en Johanna
COENEN [1480]. Johan geboren op Wijk A 287.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind [2999], geb. Utrecht 30 april 1913, overl. ald. 30 april
1913.

1.3.1.2.9. Carel BRAAKMAN [1420], geb. Wijk bij Duurstede 25 maart 1844,
letterzetter/meesterknecht, overl. Amsterdam 25 dec. 1923,
tr. [557] Utrecht 15 dec. 1869 Elisabeth Johanna de BIE [1455], geb. ald. 15
febr. 1850, hoedenmaakster, overl. Amsterdam 27 febr. 1910, dr [569] van
Johannes Ignatinus de BIE [1484], leidekker, en Elizabeth DASHORST
[1485]. Carel woont in Utrecht Molensteeg B 670.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Johannes [1456], geb. Utrecht 11 juli 1870.
Geboren in de Molensteeg B 670 Utrecht.
2. Elisabeth Johanna [1457], geb. Utrecht 29 jan. 1872,
tr. [558] Utrecht 20 okt. 1896 Willem Franciscus van FRANKENHUIJZEN
[1458], geb. ald. 17 febr. 1870, kantoorbediende, zn [570] van Willem
van FRANKENHUIJZEN [1486] en Maria Angenetha SLEE [1487].
Elisabeth geboren in de Molensteeg B 670 Utrecht.
3. Lambertus Johannes [963], geb. Utrecht 2 april 1874, volgt 1.3.1.2.9.3.
4. Hendrik Carel [533], geb. Utrecht 14 mei 1877, volgt 1.3.1.2.9.4.
5. Johanna Catharina [1459], geb. Utrecht 7 april 1882, overl. Amsterdam,
tr. [1125] Utrecht 11 nov. 1908 Willem Cornelis van GORKUM [3009], geb.
ald. ca. 1878, ladingmeester NS, overl. Amsterdam, zn [1124] van
Anthonie van GORKUM [3007] en Antje van RIJSWIJK [3008].
6. Gerrit Leendert [5514], geb. Utrecht mei 1884, overl. ald. 24 aug. 1885.

1.3.1.2.9.3. Lambertus Johannes BRAAKMAN [963], geb. Utrecht 2 april 1874,
zilversmit te A'dam, overl. Amsterdam 22 maart 1946,
tr. [367] Utrecht 15 mei 1901 Christina Jacoba KRAANWINKEL [964], geb. ald.
24 febr. 1878, overl. Amsterdam 27 mei 1954, dr [571] van Hendrik
KRAANWINKEL [1488], sergeant, en Petronella Wilhelmina van HELMOND
[1489]. Lambertus is geboren in de Molensteeg B 670.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Johanna [1460], geb. Amsterdam 12 maart 1902, volgt 1.3.1.2.9.3.1.
2. Petronella Wilhelmina [967], geb. Haarlem 10 juni 1903, geb.aktenr. 857,
volgt 1.3.1.2.9.3.2.
3. Lambertus Johannes [1463], geb. Amsterdam 5 febr. 1911, volgt 1.3.1.2.9.3.3.

1.3.1.2.9.3.1. Elisabeth Johanna BRAAKMAN [1460], geb. Amsterdam 12 maart 1902,
lampenkappenmaakster, overl. ald. 5 sept. 1977,
tr. [559] Amsterdam 24 sept. 1925 Johannes Jacobus den BODE [1461], geb. ald.
24 jan. 1894, zie onder beroepen, overl. ald. 24 nov. 1976, zn [572] van
Johannes Jacobus den BODE [1490] en Gesina LAMMERS [1491]. Beroep:
kantoorbediende, vertegenwoordiger en groothandel in rubber en ijzerwaren.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Johannes [1462], geb. Amsterdam 7 mei 1932, volgt 1.3.1.2.9.3.1.1.

1.3.1.2.9.3.1.1. Lambertus Johannes den BODE [1462], geb. Amsterdam 7 mei 1932,
tr. (1) [575] Utrecht 9 nov. 1961 Willemijntje Everdina BARTMANN [1496],
tr. (2) [576] Amsterdam 11 aug. 1970 Margaretha HAVER [1497], dr [577] van Jan
HAVER [1498], bakker, en Louise van HARDEVELD [1499]. Huwelijk tussen
Lambertus J. en Willemijntje E. is ontbonden.
Uit het tweede huwelijk:
1. Martijn [1500], geb. Assendelft 21 jan. 1972.
2. Bastiaan [1501], geb. Assendelft 11 mei 1974.

1.3.1.2.9.3.2. Petronella Wilhelmina BRAAKMAN [967], geb. Haarlem 10 juni 1903,
geb.aktenr. 857, kantoorbediende, overl./begr. Amsterdam 15 juli 1994/21
juli 1994,
tr. [369] Amsterdam 29 okt. 1931, huw.aktenr. 634 Hendrik van de GEER [968],
geb. Utrecht 19 maart 1902, geb.aktenr. 806, vliegtuigmaker (Kon.
Marine), overl. Amsterdam 23 febr. 1975, overl.aktenr. 635, begr. ald.
28 febr. 1975, zn [368] van Roelof van de GEER [965], kelner, en Johanna
Hendrika KRAANWINKEL [966].
Uit dit huwelijk:
1. Joop J [1502], volgt 1.3.1.2.9.3.2.1.

1.3.1.2.9.3.2.1. Joop J van de GEER [1502],
tr. [578] Jantje J PLAT [1503].
Uit dit huwelijk:
1. Eric [1504].
2. Martin [1505].
3. Mariette [1506].

1.3.1.2.9.3.3. Lambertus Johannes BRAAKMAN [1463], geb. Amsterdam 5 febr. 1911,
boekhouder, overl./begr. Harderwijk/Zwolle 19 dec. 1991/24 dec. 1991,
tr. [561] Amsterdam 11 nov. 1943 Jantje AKSE [1464], geb. Hoogeveen 19 april
1911.
Uit dit huwelijk:
1. Christina Miriam (Tineke) [1465], geb. Amsterdam 3 nov. 1944, volgt
1.3.1.2.9.3.3.1.
2. Roelof Lambertus [1466], geb. Amsterdam 23 aug. 1951, overl. ald. 29 aug.
1951.
3. Roelof Lambertus [5702], geb. Amsterdam 16 okt. 1953.

1.3.1.2.9.3.3.1. Christina Miriam (Tineke) BRAAKMAN [1465], geb. Amsterdam 3
nov. 1944,
tr. [1126] H DUIJM [3010].
Uit dit huwelijk:
1. H.F.A. [3011].

1.3.1.2.9.4. Hendrik Carel BRAAKMAN [533], geb. Utrecht 14 mei 1877, Slager,
overl. Utrecht 26 dec. 1954,
tr. (1) [187] Utrecht 7 mei 1902 Antonia MOES [534], geb. IJsselstein 30 okt.
1878, dr [573] van Pieter MOES [1492], houtzager, en Agata POMPE [1493],
tr. (2) [560] Utrecht 9 aug. 1939 Sophia Benedicta WOLCKEN [1467], geb. ald.
29 aug. 1901, overl. Leusden 30 dec. 1976, dr [3196] van Adolph WOLCKEN
[8145], fietsenmaker, en Maria Regina Paulina KOCH [8146].
Hendrik en Antonia zijn gescheiden d.d. 17-5-1939 te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
1. Carel [1468], geb. Utrecht 17 sept. 1902.
2. Agatha Petronella [1469], geb. Utrecht 26 juli 1906.
3. Hendrik Theodorus [535], geb. Utrecht Bron: geb.akte nr. 414 9 febr. 1910,
volgt 1.3.1.2.9.4.3.
4. Theodora Wilhelmina (Dorothea) [1470], geb. Utrecht 9 febr. 1914,
tr. [2187] Utrecht 20 dec. 1939 M.H. MIDDELWEERD [5596].
5. Elisabeth Johanna [1471], geb. Utrecht 25 juni 1918,
tr. [574] Utrecht 20 aug. 1941 C. (Kok) van OOSTRUM [1494], geb. 9 april
1916, overl./begr. ald. 3 dec. 1985/6 dec. 1985.
6. Adolf [1472], geb. Utrecht 28 nov. 1936, overl./begr. ald. 15 juli 1961/19
juli 1961.
Uit het tweede huwelijk:
7. Lambertus Johannes [1004], geb. Utrecht 16 nov. 1941, volgt 1.3.1.2.9.4.7.

1.3.1.2.9.4.3. Hendrik Theodorus BRAAKMAN [535], geb. Utrecht Bron: geb.akte nr.
414 9 febr. 1910, Afd. chef NMB Zeist, overl. Zeist overl.akte nr. 608
26 nov. 1981,
tr. [188] Beilen 18 juni 1942 Johanna Hendrika EGGINK [536], geb. Utrecht 21
sept. 1903, overl./begr. Den Haag/Zeist 11 sept. 1988/15 sept. 1988.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Johan Carel [537], geb. 18 aug. 1947.

1.3.1.2.9.4.7. Lambertus Johannes BRAAKMAN [1004], geb. Utrecht 16 nov. 1941,
Chef red.Tubantia weekbladpers,
tr. [385] Amersfoort 22 dec. 1970 Barendina Agien de BOER [1005], geb.
Heerenveen 5 nov. 1941, geb.aktenr. 399, onderwijzeres.
Gescheiden d.d. 18.5.1983.
Uit dit huwelijk:
1. Marije [1006], geb. Amersfoort 10 juli 1976.
2. Stijn [3012], geb. Amersfoort 11 okt. 1978.

1.3.6. Aardt BRAAKMAN [2631], ged. Arnhem 18 juni 1741, overl. Buren 19 mei
1823,
tr. kerkel. [1117] (nederd.geref.) Amsterdam 5 april 1776 Metje van de PEPPEL
[2990], geb. Ingen ca. 1743, dr [1116] van N.N. van de PEPPEL [2989] en
Anneke van de WAART [2988]. Aart woont op de Brouwersgragt te Amsterdam
en laat zich op 2-7-1776 inschrijven in het poortersboek van Amsterdam
(nr. 26 blz. 48) met het beroep van "Winkelier". Tevens is hij Schepen
te Buren. Metje was bij het huwelijk 33 jaar oud (nr. 631 blz. 33)
Uit dit huwelijk:
1. Lubertus Gerhardus [2991], geb. Amsterdam 1 aug. 1777.
2. Anna Clasina [4195], ged. Amsterdam 8 okt. 1779, volgt 1.3.6.2.

1.3.6.2. Anna Clasina BRAAKMAN [4195], ged. Amsterdam 8 okt. 1779, overl. Buren
24 juli 1845,
tr. [1643] Buren 19 nov. 1800 Pieter Anthonie de KRUIJFF [4196], geb. ald.
1772, ged. (Nederduits geref.) ald. 18 nov. 1772, koopman, zn [2123] van
Joost de KRUIJFF [5453] en Maria van GEITENBEEK [5454].
Bron huw: IGI Mormoonse Kerk
Uit dit huwelijk:
1. Josina Maria [4202], ged. Buren 9 dec. 1801.
2. Maria Gerarda [4203], ged. Buren 12 okt. 1803.
3. Aart Lubertus [4204], ged. Buren 12 april 1807.
4. Willemina Josina [4205], ged. Buren 26 aug. 1810.
5. Pieter Anthonij [4206], geb. Buren 6 sept. 1813.
6. Johan Hendrik [4207], geb. Buren 4 maart 1819.

 

 

Wil Braakman
Genkwa 1.29
The Netherlands, Kerkrade
Sept 26, 1999

References

 1. !.3.6.2.1
  1. Baptism
   1. de Kruijff, Josina Maria
  2. de Kruijff, Josina Maria
 2. #1
  1. Birth
   1. Braakman, Lubbert
  2. Braakman, Lubbert
  3. Braakman, Lubbert Aerts
  4. Death
   1. Braakman, Lubbert
  5. Family of Braakman, Lubbert and Jans, Willemken
  6. Fredrix, Maesken
  7. Jans, Willemken
  8. Lamberts, Geertje
  9. Marriage
   1. Braakman, Lubbert
   2. Fredrix, Maesken
  10. Papiermaker
   1. Braakman, Lubbert
 3. #1.1
  1. Baptism
   1. Braakman, Janna
  2. Baptism
   1. Willbrink, Hendrik
  3. Braakman, Janna
  4. Death
   1. Willbrink, Hendrik
  5. Death
   1. Braakman, Janna
  6. Family of Willbrink, Hendrik and Braakman, Janna
  7. Jans, Beerentien
  8. Papiermaker
   1. Willbrink, Hendrik
  9. Wilbrink, Willem Peters
  10. Willbrink, Hendrik
 4. #1.1.1
  1. Baptism
   1. Labots, Jacob
  2. Family of Labots, Jacob and Wilbrink, Willemken
  3. Labots, Aart Derks
  4. Labots, Jacob
  5. papiermaker
   1. Labots, Jacob
  6. papiermaker
   1. Labots, Aart Derks
 5. #1.1.1.1
  1. Baptism
   1. Labotz, Berendina
  2. Birth
   1. Coers, Aelbert
  3. Coers, Aelbert
  4. Labotz, Berendina
  5. Marriage
   1. Coers, Aelbert
   2. Labotz, Berendina
 6. #1.1.1.1.1
  1. Baptism
   1. Coers, Jacobus
  2. Baptism
   1. Gerritsen, Jenneken
  3. Coers, Jacob
  4. Coers, Jacobus
  5. Gerritsen, Jenneken
  6. Marriage
   1. Coers, Jacob
   2. Gerritsen, Jenneken
 7. #1.1.1.1.1.1
  1. Birth
   1. Coers, Anna Gerdina
  2. Birth
   1. Kamerlingh Onnes, Harm
  3. Coers, Anna Gerdina
  4. Kamerlingh Onnes, Harm
  5. Marriage
   1. Coers, Anna Gerdina
   2. Kamerlingh Onnes, Harm
 8. #1.1.1.1.1.1.1
  1. Bijleveld, Maria Adriana Wilhelmina Elisa
  2. Bijleveld, Rudolf Theodoor
  3. Birth
   1. Kamerlingh Onnes, Heike
  4. Birth
   1. Bijleveld, Maria Adriana Wilhelmina Elisa
  5. Burial
   1. Kamerlingh Onnes, Heike
  6. Death
   1. Kamerlingh Onnes, Heike
  7. Death
   1. Bijleveld, Maria Adriana Wilhelmina Elisa
  8. Hartman, Jacoba Wilhelmina
  9. Kamerlingh Onnes, Heike
  10. Marriage
   1. Bijleveld, Maria Adriana Wilhelmina Elisa
   2. Kamerlingh Onnes, Heike
  11. Physicist
   1. Kamerlingh Onnes, Heike
  12. Physics
   1. Kamerlingh Onnes, Heike
 9. #1.1.2
  1. Baptism
   1. Wilbrink, Willem
  2. Kastelein
   1. Wilbrink, Willem
  3. Marriage
   1. Wilbrink, Willem
   2. ter Leth, Willemina
  4. Papiermaker
   1. Wilbrink, Willem
  5. Wilbrink, Willem
  6. ter Leth, Willemina
 10. #1.1.3
  1. Baptism
   1. Wilbrink, Lubberta
  2. Marriage
   1. Roes, Henricus
   2. Wilbrink, Lubberta
  3. Papiermaker
   1. Roes, Henricus
  4. Roes, Henricus
  5. Wilbrink, Lubberta
 11. #1.1.3.1
  1. Birth
   1. Roest, Hendrikus
  2. Roest, Hendrikus
 12. #1.1.4
  1. Baptism
   1. Wilbrink, Aart
  2. Residence
   1. Wilbrink, Aart
  3. Wilbrink, Aart
 13. #1.2
  1. Baptism
   1. Braakman, Geertruijd
  2. Braakman, Geertruijd
  3. Marriage
   1. Braakman, Geertruijd
   2. Mol, Hendrik
  4. Mol, Hendrik
 14. #1.2.1.3.1
  1. Birth
   1. Moll, Teunisken
  2. Lorentz, Tobias Hendrik
  3. Marriage
   1. Lorentz, Tobias Hendrik
   2. Moll, Teunisken
  4. Moll, Teunisken
 15. #1.2.1.3.1.1
  1. Birth
   1. Lorentz, Gerrit Frederik
  2. Birth
   1. van Ginkel, Geertruida
  3. Family of Lorentz, Gerrit Frederik and van Ginkel, Geertruida
  4. Lorentz, Gerrit Frederik
  5. van Ginkel, Geertruida
 16. #1.2.1.3.1.1.1
  1. Birth
   1. Hennij, David
   2. Lorentz, Hendrik Antoon
   3. Lorentz, Tobias Hendrik
  2. Birth
   1. Kaiser, Aletta Catharina
  3. Buisman, Johanna
  4. Death
   1. Lorentz, Hendrik Antoon
  5. Death
   1. Kaiser, Aletta Catharina
  6. Hennij, David
  7. Kaiser, Aletta Catharina
  8. Kaiser, Johann Wilhelm
  9. Lorentz, Hendrik Antoon
  10. Lorentz, Tobias Hendrik
  11. Marriage
   1. Kaiser, Aletta Catharina
   2. Lorentz, Hendrik Antoon
 17. #1.3
  1. Baptism
   1. Hulshof, Gerritje Jochems
  2. Birth
   1. Braakman, Lubbertus
  3. Braakman, Lubbertus
  4. Hulshof, Gerritje Jochems
  5. Marriage
   1. Braakman, Lubbertus
   2. Hulshof, Gerritje Jochems
  6. Marriage Banns
   1. Braakman, Lubbertus
   2. Hulshof, Gerritje Jochems
  7. Papiermaker
   1. Roelofs Hulshof, Jochem
  8. Roelofs Hulshof, Jochem
  9. Veenhuysen, Joanna Warners
 18. #1.3.1
  1. Baptism
   1. Braakman, Joachim
  2. Birth
   1. Heyveld, Johanna
  3. Birth
   1. Boele, Catharina
  4. Boele, Catharina
  5. Braakman, Joachim
  6. Death
   1. Boele, Catharina
  7. Heyveld, Johanna
  8. Marriage
   1. Braakman, Joachim
   2. Heyveld, Johanna
  9. Marriage
   1. Boele, Catharina
   2. Braakman, Joachim
 19. #1.3.1.1
  1. Braakman, Nicolaas
  2. Zuiderkerk
   1. Braakman, Nicolaas
 20. #1.3.1.2
  1. Baptism
   1. Knoop, Johanna
  2. Braakman, Lambertus
  3. Death
   1. Braakman, Lambertus
  4. Doodgraver (sexton)
   1. Braakman, Lambertus
  5. Knoop, Casper
  6. Knoop, Johanna
  7. Koornmolenaar
   1. Braakman, Lambertus
  8. Marriage
   1. Braakman, Lambertus
   2. Knoop, Johanna
  9. Oude Kerk
   1. Braakman, Lambertus
  10. Vleeshouwer
   1. Knoop, Casper
  11. Winkelier
   1. Braakman, Lambertus
  12. de Bruin, Johanna
 21. #1.3.1.2.1
  1. Birth
   1. Braakman, Joachim Aart
  2. Braakman, Joachim Aart
  3. Death
   1. Braakman, Joachim Aart
 22. #1.3.1.2.10
  1. Birth
   1. Braakman, Cornelia
  2. Braakman, Cornelia
 23. #1.3.1.2.11
  1. Birth
   1. Braakman, Lamberta
  2. Braakman, Lamberta
 24. #1.3.1.2.2
  1. Arbeider, molenaarskn, metselaar
   1. Braakman, Joachim Aart
  2. Baptism
   1. Braakman, Joachim Aart
  3. Birth
   1. Braakman, Joachim Aart
  4. Braakman, Joachim Aart
  5. Death
   1. Braakman, Joachim Aart
  6. Marriage
   1. Braakman, Joachim Aart
   2. van Ginkel, Elizabeth
  7. van Ginkel, Elizabeth
 25. #1.3.1.2.2.1
  1. Birth
   1. Braakman, Johanna
  2. Braakman, Johanna
  3. Death
   1. Braakman, Johanna
 26. #1.3.1.2.2.2
  1. Balfoort, Catharina
  2. Birth
   1. Braakman, Lambertina
  3. Birth
   1. Dirkze, Hendrik
  4. Braakman, Lambertina
  5. Dirkze, Hendrik
  6. Dirkze, Hendrik
  7. Winkelbediende
   1. Dirkze, Hendrik
 27. #1.3.1.2.2.3
  1. Birth
   1. Braakman, Hendrikus
  2. Braakman, Hendrikus
  3. Death
   1. Braakman, Hendrikus
 28. #1.3.1.2.2.4
  1. Birth
   1. Braakman, Lambertus
  2. Braakman, Lambertus
  3. Death
   1. Braakman, Lambertus
  4. Timmerman
   1. Braakman, Lambertus
 29. #1.3.1.2.3
  1. Birth
   1. Braakman, Casper
  2. Braakman, Casper
  3. Death
   1. Braakman, Casper
 30. #1.3.1.2.4
  1. Birth
   1. Braakman, Johanna
  2. Braakman, Johanna
  3. Metselaar
   1. van Tellingen, Gerrit
  4. Metselaar
   1. van Tellingen, Henricus
  5. van Tellingen, Gerrit
  6. van Tellingen, Henricus
 31. #1.3.1.2.4.1
  1. Birth
   1. van Tellingen, Hendrikus
  2. van Tellingen, Hendrikus
 32. #1.3.1.2.4.2
  1. Birth
   1. van Tellingen, Hendrika Johanna
  2. van Tellingen, Hendrika Johanna
 33. #1.3.1.2.4.3
  1. Birth
   1. van Tellingen, Catharina
  2. van Tellingen, Catharina
 34. #1.3.1.2.4.4
  1. Birth
   1. van Tellingen, Lambertus
  2. van Tellingen, Lambertus
 35. #1.3.1.2.4.5
  1. Birth
   1. van Tellingen, Hendrikus
  2. van Tellingen, Hendrikus
 36. #1.3.1.2.4.6
  1. Birth
   1. van Tellingen, Gerrit
  2. van Tellingen, Gerrit
 37. #1.3.1.2.4.7
  1. Birth
   1. van Tellingen, Karel
  2. van Tellingen, Karel
 38. #1.3.1.2.4.8
  1. Birth
   1. van Tellingen, Bertha
  2. van Tellingen, Bertha
 39. #1.3.1.2.5
  1. Birth
   1. Braakman, Kasper
  2. Birth
   1. Stockfisch, Maria Eva Magdalena
  3. Birth
   1. ten Pierik, Jansje
  4. Birth
   1. ten Pierik, Catharina
  5. Braakman, Kasper
  6. Family of ten Pierik, Gerrit and Klingers, Maria
  7. Klingers, Maria
  8. Marriage
   1. Braakman, Kasper
   2. Stockfisch, Maria Eva Magdalena
  9. Stockfisch, Maria Eva Magdalena
  10. Tapper, werkman, schuitenvoerder
   1. Braakman, Kasper
  11. Timmerman
   1. ten Pierik, Gerrit
  12. ten Pierik, Catharina
  13. ten Pierik, Gerrit
  14. ten Pierik, Jansje
 40. #1.3.1.2.5.1
  1. Birth
   1. Braakman, Petrus
  2. Braakman, Petrus
  3. Lebbers, Geertje
  4. Noordman, Dirk
  5. Schippersknecht
   1. Braakman, Petrus
  6. Werkman
   1. Noordman, Dirk
 41. #1.3.1.2.5.2
  1. Birth
   1. Braakman, Maria Johanna
  2. Braakman, Maria Johanna
 42. #1.3.1.2.5.3
  1. Birth
   1. Braakman, Lambertus
  2. Braakman, Lambertus
  3. Death
   1. Braakman, Lambertus
 43. #1.3.1.2.5.4
  1. Birth
   1. Braakman, Gerhardus Lambertus
  2. Braakman, Gerhardus Lambertus
 44. #1.3.1.2.5.5
  1. Birth
   1. Braakman, Johanna Maria
  2. Braakman, Johanna Maria
 45. #1.3.1.2.5.6
  1. Birth
   1. Braakman, Kaspar
  2. Braakman, Kaspar
 46. #1.3.1.2.6
  1. Birth
   1. Braakman, Pieter Anthonie
  2. Birth
   1. van Zanten, Elizabeth Maria
  3. Borstelmaker
   1. Braakman, Pieter Anthonie
  4. Braakman, Pieter Anthonie
  5. Death
   1. Braakman, Pieter Anthonie
  6. Death
   1. van Zanten, Elizabeth Maria
  7. Groenelaan
   1. Braakman, Pieter Anthonie
  8. Marriage
   1. Braakman, Pieter Anthonie
   2. van Zanten, Elizabeth Maria
  9. van Zanten, Elizabeth
  10. van Zanten, Elizabeth Maria
  11. van Zanten, Jacob
 47. #1.3.1.2.6.1
  1. Birth
   1. Braakman, Jacob
  2. Braakman, Jacob
  3. Death
   1. Braakman, Jacob
 48. #1.3.1.2.6.2
  1. Birth
   1. Braakman, Lambertus
  2. Braakman, Lambertus
  3. Death
   1. Braakman, Lambertus
 49. #1.3.1.2.6.3
  1. Birth
   1. Braakman, Lambertus Adrianus
  2. Braakman, Lambertus Adrianus
  3. Death
   1. Braakman, Lambertus Adrianus
 50. #1.3.1.2.6.4
  1. Birth
   1. Braakman, Lambertus
  2. Braakman, Lambertus
  3. Death
   1. Braakman, Lambertus
  4. Janszen, Hendrina Wilhelmina
  5. Otten, Johannes
  6. Werkman, metselaar
   1. Braakman, Lambertus
 51. #1.3.1.2.6.4.1
  1. Birth
   1. Braakman, Piet
  2. Birth
   1. Ullm, Francina
  3. Braakman, Piet
  4. Death
   1. Braakman, Piet
  5. Marriage
   1. Braakman, Piet
   2. Ullm, Francina
  6. Ullm, Francina
  7. Werkman
   1. Braakman, Piet
 52. #1.3.1.2.6.4.1.1
  1. Grimmelikhuijzen, M.M.
 53. #1.3.1.2.6.4.1.4
  1. Death
   1. de Liefde, Dirk
  2. Family of de Liefde, Dirk
  3. de Liefde, Dirk
 54. #1.3.1.2.6.4.2
  1. Birth
   1. Braakman, Jacob
  2. Braakman, Jacob
  3. Death
   1. Braakman, Jacob
  4. Werkman
   1. Braakman, Jacob
 55. #1.3.1.2.6.4.3
  1. Birth
   1. Braakman, Jacoba
  2. Braakman, Jacoba
  3. Death
   1. Braakman, Jacoba
 56. #1.3.1.2.6.4.4
  1. Birth
   1. Braakman, Johannes
  2. Braakman, Johannes
  3. Death
   1. Braakman, Johannes
 57. #1.3.1.2.6.5
  1. Birth
   1. Braakman, Elisabeth Cornelia
  2. Birth
   1. van de Leur, Gerardus Johannes
  3. Braakman, Elisabeth Cornelia
  4. Marriage
   1. Braakman, Elisabeth Cornelia
   2. van de Leur, Gerardus Johannes
  5. Rongen, Elizabeth
  6. Schilder
   1. van de Leur, Arie
  7. Steenhouwer, agent vn politie
   1. van de Leur, Gerardus Johannes
  8. van de Leur, Arie
  9. van de Leur, Gerardus Johannes
 58. #1.3.1.2.6.5.1
  1. Birth
   1. van de Leur, Jacob
  2. van de Leur, Jacob
 59. #1.3.1.2.6.6
  1. Birth
   1. Braakman, Johanna
  2. Braakman, Johanna
  3. Death
   1. Braakman, Johanna
 60. #1.3.1.2.6.7
  1. Birth
   1. Braakman, Johan
  2. Birth
   1. Lensink, Anna Maria
  3. Braakman, Johan
  4. Braakman, NN
  5. Coenen, Johanna
  6. Death
   1. Braakman, Johan
  7. Lensink, Anna Maria
  8. Lensink, Bartholomeus
  9. Marriage
   1. Braakman, Johan
   2. Lensink, Anna Maria
  10. Stillbirth
   1. Braakman, NN
  11. Timmerman
   1. Lensink, Bartholomeus
  12. Werkman, stoker
   1. Braakman, Johan
 61. #1.3.1.2.6.8
  1. Arbedier
   1. van Doorn, Hendrik
  2. Birth
   1. Braakman, Cornelia
  3. Birth
   1. van Doorn, Hubertus
  4. Braakman, Cornelia
  5. Braakman, Johan
  6. Braakman, Lambertus
  7. Marriage
   1. Braakman, Johan
   2. Braakman, Lambertus
   3. van Doorn, Hubertus
  8. de Kruyf, Mijde
  9. van Doorn, Hendrik
  10. van Doorn, Hubertus
 62. #1.3.1.2.6.9
  1. Birth
   1. Schram, Hendrikus Gerardus
  2. Homburg, Goverdina Jacoba
  3. Machinist
   1. Schram, Hendrikus Gerardus
  4. Schram, Hendrik
  5. Schram, Hendrikus Gerardus
 63. #1.3.1.2.7
  1. Birth
   1. Braakman, Catharina
  2. Braakman, Catharina
  3. Death
   1. Braakman, Catharina
 64. #1.3.1.2.8
  1. Birth
   1. Braakman, Catharina Cornelia
  2. Braakman, Catharina Cornelia
 65. #1.3.1.2.9
  1. Birth
   1. Braakman, Carel
  2. Birth
   1. de Bie, Elisabeth Johanna
  3. Braakman, Carel
  4. Dashorst, Elizabeth
  5. Death
   1. Braakman, Carel
  6. Death
   1. de Bie, Elisabeth Johanna
  7. Hoedenmaakster
   1. de Bie, Elisabeth Johanna
  8. Leidekker
   1. de Bie, Johannes Ignatius
  9. Marriage
   1. Braakman, Carel
   2. de Bie, Elisabeth Johanna
  10. Meesterknecht
   1. Braakman, Carel
  11. de Bie, Elisabeth Johanna
  12. de Bie, Johannes Ignatius
 66. #1.3.1.2.9.1
  1. Birth
   1. Braakman, Lambertus Johannes
  2. Braakman, Lambertus Johannes
 67. #1.3.1.2.9.2
  1. Birth
   1. Braakman, Elisabeth Johanna
  2. Birth
   1. van Frankenhuijzen, Willem Franciscus
  3. Braakman, Elisabeth Johanna
  4. Kantoorbediende
   1. van Frankenhuijzen, Willem Franciscus
  5. Marriage
   1. Braakman, Elisabeth Johanna
   2. van Frankenhuijzen, Willem Franciscus
  6. Slee, Maria Angenetha
  7. van Frankenhuijzen, Willem
  8. van Frankenhuijzen, Willem Franciscus
 68. #1.3.1.2.9.3
  1. Birth
   1. Braakman, Lambertus Johannes
  2. Birth
   1. Kraanwinkel, Christina Jacoba
  3. Braakman, Hendrik Carel
  4. Braakman, Lambertus Johannes
  5. Death
   1. Braakman, Lambertus Johannes
  6. Death
   1. Kraanwinkel, Christina Jacoba
  7. Kraanwinkel, Christina Jacoba
  8. Kraanwinkel, Hendrik
  9. Marriage
   1. Braakman, Hendrik Carel
   2. Braakman, Lambertus Johannes
   3. Kraanwinkel, Christina Jacoba
   4. van Frankenhuijzen, Willem Franciscus
  10. Sergeant
   1. Kraanwinkel, Hendrik
  11. Zilversmit
   1. Braakman, Lambertus Johannes
  12. van Frankenhuijzen, Willem Franciscus
  13. van Helmond, Petronella Wilhelmina
 69. #1.3.1.2.9.3.1
  1. Birth
   1. Braakman, Elisabeth Johanna
  2. Birth
   1. den Bode, Johannes Jacobus
  3. Braakman, Elisabeth Johanna
  4. Death
   1. Braakman, Elisabeth Johanna
  5. Death
   1. den Bode, Johannes Jacobus
  6. Kantoorbediende, vertegenwoordiger, groothandel in rubber en ijzerwaren
   1. den Bode, Johannes Jacobus
  7. Lammers, Gesina
  8. Lampenkappenmaakster
   1. Braakman, Elisabeth Johanna
  9. Marriage
   1. Braakman, Elisabeth Johanna
   2. den Bode, Johannes Jacobus
  10. den Bode, Johann Jacobus
  11. den Bode, Johannes Jacobus
 70. #1.3.1.2.9.3.2
  1. Birth
   1. Braakman, Petronella Wilhelmina
  2. Birth
   1. van de Geer, Hendrik
  3. Braakman, Petronella Wilhelmina
  4. Burial
   1. Braakman, Petronella Wilhelmina
  5. Burial
   1. van de Geer, Hendrik
  6. Death
   1. Braakman, Petronella Wilhelmina
  7. Death
   1. van de Geer, Hendrik
  8. Kantoorbediende
   1. Braakman, Petronella Wilhelmina
  9. Kelner
   1. van de Geer, Roelof
  10. Kraanwinkel, Johanna Hendrika
  11. Marriage
   1. Braakman, Petronella Wilhelmina
   2. van de Geer, Hendrik
  12. Vliegtuigmaker (Kon. Marine)
   1. van de Geer, Hendrik
  13. van de Geer, Hendrik
  14. van de Geer, Roelof
 71. #1.3.1.2.9.3.3
  1. Birth
   1. Braakman, Lambertus Johannes
  2. Boekhouder
   1. Braakman, Lambertus Johannes
  3. Braakman, Lambertus Johannes
  4. Burial
   1. Braakman, Lambertus Johannes
  5. Death
   1. Braakman, Lambertus Johannes
 72. #1.3.1.2.9.3.3.2
  1. Birth
   1. Braakman, Roelof Lambertus
  2. Braakman, Roelof Lambertus
  3. Death
   1. Braakman, Roelof Lambertus
 73. #1.3.1.2.9.4
  1. Birth
   1. Braakman, Hendrik Carel
  2. Birth
   1. Moes, Antonia
  3. Birth
   1. Wölcken, Sophia Benedicta
  4. Braakman, Hendrik Carel
  5. Death
   1. Braakman, Hendrik Carel
  6. Death
   1. Wölcken, Sophia Benedicta
  7. Divorce
   1. Braakman, Hendrik Carel
   2. Moes, Antonia
  8. Fietsenmaker
   1. Wölcken, Adolph
  9. Houtzager
   1. Moes, Pieter
  10. Koch, Maria Regina Paulina
  11. Marriage
   1. Braakman, Hendrik Carel
   2. Moes, Antonia
  12. Marriage
   1. Braakman, Hendrik Carel
   2. Wölcken, Sophia Benedicta
  13. Moes, Antonia
  14. Moes, Pieter
  15. Pompe, Agata
  16. Slager
   1. Braakman, Hendrik Carel
  17. Wölcken, Adolph
  18. Wölcken, Sophia Benedicta
 74. #1.3.1.2.9.4.1
  1. Birth
   1. Braakman, Carel Hendrik
  2. Braakman, Carel Hendrik
 75. #1.3.1.2.9.4.2
  1. Birth
   1. Braakman, Agatha Petronella
  2. Braakman, Agatha Petronella
 76. #1.3.1.2.9.4.3
  1. Afd. chef NMB
   1. Braakman, Hendrik Theodorus
  2. Birth
   1. Braakman, Hendrik Theodorus
  3. Birth
   1. Eggink, Johanna Hendrika
  4. Braakman, Hendrik Theodorus
  5. Burial
   1. Eggink, Johanna Hendrika
  6. Death
   1. Braakman, Hendrik Theodorus
  7. Death
   1. Eggink, Johanna Hendrika
  8. Eggink, Johanna Hendrika
  9. Marriage
   1. Braakman, Hendrik Theodorus
   2. Eggink, Johanna Hendrika
 77. #1.3.1.2.9.4.6
  1. Birth
   1. Braakman, Adolf
  2. Braakman, Adolf
  3. Burial
   1. Braakman, Adolf
  4. Death
   1. Braakman, Adolf
 78. #1.3.1.2.9.5
  1. Birth
   1. Braakman, Johanna Catharina
  2. Birth
   1. van Gorkum, Willem Cornelis
  3. Braakman, Johanna Catharina
  4. Ladingmeester
   1. van Gorkum, Willem Cornelis
  5. Marriage
   1. Braakman, Johanna Catharina
   2. van Gorkum, Willem Cornelis
  6. van Gorkum, Anthonie
  7. van Gorkum, Willem Cornelis
  8. van Rijswijk, Antje
 79. #1.3.1.2.9.6
  1. Birth
   1. Braakman, Gerrit Leendert
  2. Braakman, Gerrit Leendert
  3. Death
   1. Braakman, Gerrit Leendert
 80. #1.3.10
  1. Baptism
   1. Braakman, Johanna Maria
  2. Braakman, Johanna Maria
 81. #1.3.2
  1. Baptism
   1. Braakman, Lubbertus
  2. Braakman, Lubbertus
 82. #1.3.3
  1. Baptism
   1. Braakman, Wilmina
  2. Braakman, Wilmina
 83. #1.3.4
  1. Baptism
   1. Braakman, Johanna
  2. Braakman, Johanna
 84. #1.3.5
  1. Baptism
   1. Braakman, Lubberdijna
  2. Braakman, Lubberdijna
 85. #1.3.6
  1. Baptism
   1. Braakman, Aardt
  2. Birth
   1. van de Peppel, Metje
  3. Braakman, Aardt
  4. Death
   1. Braakman, Aardt
  5. Marriage
   1. Braakman, Aardt
   2. van de Peppel, Metje
  6. Schepen
   1. Braakman, Aardt
  7. Winkelier
   1. Braakman, Aardt
  8. van de Peppel, Metje
  9. van de Waart, Anneke
 86. #1.3.6.1
  1. Birth
   1. Braakman, Lubbertus Gerhardus
  2. Braakman, Lubbertus Gerhardus
 87. #1.3.6.2
  1. Baptism
   1. de Kruijff, Pieter Anthonie
  2. Birth
   1. Braakman, Anna Clasina
  3. Braakman, Anna Clasina
  4. Death
   1. Braakman, Anna Clasina
  5. Koopman
   1. de Kruijff, Pieter Anthonie
  6. Marriage
   1. Braakman, Anna Clasina
   2. de Kruijff, Pieter Anthonie
  7. de Kruijff, Joost
  8. de Kruijff, Pieter Anthonie
  9. van Geitenbeek, Maria
 88. #1.3.6.2.2
  1. Baptism
   1. de Kruijff, Maria Gerarda
  2. de Kruijff, Maria Gerarda
 89. #1.3.6.2.3
  1. Baptism
   1. de Kruijff, Aart Lubertus
  2. de Kruijff, Aart Lubertus
 90. #1.3.6.2.4
  1. Baptism
   1. de Kruijff, Willemina Josina
  2. de Kruijff, Willemina Josina
 91. #1.3.6.2.5
  1. Baptism
   1. de Kruijff, Pieter Anthonij
  2. de Kruijff, Pieter Anthonij
 92. #1.3.6.2.6
  1. Baptism
   1. de Kruijff, Johan Hendrik
  2. de Kruijff, Johan Hendrik
 93. #1.3.7
  1. Baptism
   1. Braakman, Johannes
  2. Braakman, Johannes
  3. Marriage
   1. Braakman, Johannes
   2. Romeinders, Maria
  4. Romeinders, Maria
 94. #1.3.8
  1. Baptism
   1. Braakman, Jacoba Gerharda
  2. Braakman, Jacoba Gerharda
 95. #1.3.9
  1. Baptism
   1. Braakman, Lamberth
  2. Braakman, Lamberth
 96. #1.4
  1. Baptism
   1. Braakman, Frederika
  2. Braakman, Frederika
 97. #1.5
  1. Baptism
   1. Braakman, Aelbert
  2. Braakman, Aelbert